Dotazník pre rodičov žiakov piateho ročníka
školský rok 2018/2019

Vážení rodičia,
ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám dali, keď Vaše dieťa začalo navštevovať EGT. Prosíme Vás o spätnú väzbu vyplnením tohto dotazníka, ktorá nám v budúcnosti pomôže zlepšovať našu prácu.
Zároveň Vám ďakujeme za čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.

Označte známku, ktorou by ste ohodnotili danú oblasť (ako v škole: 1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

1. Tešilo sa Vaše dieťa do školy? *
najviac
najmenej
2. Ako hodnotíte duchovný život v škole, ktorú navštevovalo Vaše dieťa? *
najlepší
najhorší
3. Ako hodnotíte vzťah Vášho dieťaťa k predmetu náboženská výchova? *
najlepší
najhorší
4. Ako hodnotíte kvalitu vyučovania v škole ? *
najlepšia
najhoršia
5. Ako hodnotíte vzťahy žiakov v triede, ktorú navštevovalo Vaše dieťa? *
najlepšie
najhoršie
6. Ako hodnotíte náročnosť domácej prípravy Vášho dieťaťa na vyučovanie ? *
najnáročnejšia
najmenej náročná
7. Ako hodnotíte spôsob riešenia problémov v škole ? *
najlepší
najhorší
8. Aký bol podľa Vás vzťah vyučujúcich k žiakom ? *
najlepší
najhorší
9. Aká bola Vaša informovanosť o práci a správaní sa Vášho dieťaťa v škole ? *
najlepšia
najhoršia
10. Aký bol podľa Vás prístup učiteľov k rodičom ? *
najlepší
najhorší
11. Ako ste boli spokojní s prácou záujmových krúžkov ? *
najlepšie
najhoršie
12. Ako hodnotíte priestory školy ? *
najlepšie
najhoršie
13. Ako hodnotíte vybavenie školy ? *
najlepšie
najhoršie
14. Uveďte výhody EGT *
Your answer
15. Uveďte nedostatky EGT *
Your answer
16. Ktorý predmet malo Vaše dieťa v škole najradšej ? *
Required
17. Ktorý predmet bol pre Vaše dieťa neobľúbený ? *
Required
18. Splnili sa Vaše očakávania ? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service