แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ชม ผลงานวิจัย KURDI Channel (LED)
คำชี้แจง : ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ผลิตสื่อ KURDI Channel (LED) ซึ่งเป็นการเผยแพร่งานวิจัยผ่านป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประชาสัมพันธ์รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และYouTube โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที ในการนี้ใคร่ขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพสื่อ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการทำงานต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ
โปรดเลือกช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด *
5
4
3
2
1
การนำเสนอมีความน่าสนใจ
เนื้อหาเข้าใจง่าย
ระยะเวลา
ความพึงพอใจในภาพรวม
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านใด *
ท่านต้องการให้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
Your answer
ข้อเสนอแนะ ติชม/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service