FIRMA, KTORÁ POMÁHA s UNICEFom
Spolupracujte a pomáhajte s UNICEFom formou CHARITATÍTVNEJ REKLAMY, ktorá bude mať pozitívny vplyv aj na Vašu spoločnosť. Charitatívna reklama môže byť Vašim daňovým výdavkom, ktorým zároveň pomôžete deťom na celom svete.

Registračný formulár slúži ako prejav záujmu o spoluprácu medzi Vašou spoločnosťou a Slovenskou nadáciou pre UNICEF. Slovenskej nadácii pre UNICEF záleží na tom, aby každý partner, s ktorým spolupracuje spĺňal štandardy bezúhonnosti a transparentnosti.

Po registrácii v tomto formulári, preverí tím Slovenskej nadácie pre UNICEF, či Vaša spoločnosť:

- Zabezpečuje súlad so základnými hodnotami, zásadami a strategickými cieľmi UNICEF
- Nie je v konflikte záujmov s programami UNICEFu
- Môže reprezentovať hodnoty značky UNICEF
- Nezaoberá sa obchodnou činnosťou, ktorá má negatívny vplyv na deti

Spolupráca nie je možná so spoločnosťami, ktoré sa venujú nasledujúcim oblastiam obchodnej činnosti: zbrane, tabak, alkohol, pornografia, hazardné hry, detské výživové doplnky.
Zo spolupráce sú vylúčené tiež spoločnosti, ktoré nerešpektujú sankcie OSN a rezolúciu Bezpečnostnej rady, alebo na ktoré boli uvalené sankcie OSN, ktoré poškodzujú ľudské práva, pracovné právo, platnú legislatívu alebo vážnym spôsobom poškodzujú životné prostredie.

Po registrácii a preverení uvedených údajov Vás budeme kontaktovať k podpisu zmluvy o charitatívnej reklame.

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na info@unicef.sk alebo 0903 770 418.


ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS A OCHOTU POMÁHAŤ SPOLU S NAMI.


Váš tím Slovenskej nadácie pre UNICEF
Obchodné meno spoločnosti: *
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: *
E-mail (kontaktná osoba): *
Telefónne číslo (kontaktná osoba):
IČO: *
Adresa sídla: *
Webová stránka:
Hlavný predmet obchodnej činnosti: *
Je PRIAMYM predmetom podnikania Vašej spoločnosti jedna alebo viac z nasledovných aktivít alebo komodít?
Áno
Nie
Zbrane
Vojenská výstroj
Alkohol
Tabak
Pornografia
Hazardné hry
Detská výživa (náhrada dojčenia)
Clear selection
Je NEPRIAMYM predmetom podnikania Vašej spoločnosti jedna alebo viac z nasledovných aktivít alebo komodít?
Áno
Nie
Zbrane
Vojenská výstroj
Alkohol
Tabak
Pornografia
Hazdardné hry
Detská výživa (náhrada dojčenia)
Clear selection
Ak sa Vaša spoločnosť podieľa NEPRIAMO na niektorej z vyššie uvedených oblastí obchodnej činnosti, špecifikujte formu a rozsah tejto spolupráce:
Sú na Vašu spoločnosť alebo niektorého z Vašich dodávateľov uvalené sankcie OSN?
Clear selection
Rešpektuje Vaša spoločnosť sankcie OSN a/alebo rozhodnutia Bezpečnostnej rady?
Clear selection
Vedie sa proti Vašej spoločnosti súdne konanie v súvislosti:
Clear selection
Má činnosť Vašej spoločnosti vážne negatívne dopady na životné prostredie?
Clear selection
Ak má činnosť Vašej spoločnosti vážne negatívne dopady na životné prostredie, uveďte aké:
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené skutočnosti sú pravdivé a zodpovedajú skutočnému stavu našej obchodnej činnosti.
Priestor pre Vaše otázky a komentáre:
Ochrana osobných údajov
Zaškrtnutím políčka "Súhlasím so spracovaním osobných údajov", súhlasíte so
spracovaním osobných údajov v tomto formulári, ktoré nám budú slúžiť na komunikáciu s
Vami. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to čiastočne alebo úplne. Stačí, ak nám
túto skutočnosť oznámite e-mailom na adresu skoly@unicef.sk alebo písomne na adresu
nášho sídla: Michalská 7, P.O.Box 52, 810 00 Bratislava 1. Odo dňa, keď od Vás dostaneme
žiadosť o zmenu preferencií alebo o výmaz osobných údajov, sme povinní spracovávať
osobné údaje len v rozsahu, ktorému zodpovedá iný právny dôvod spracovania, t. j. najmä
plnenie právnych povinností. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a
definície pojmov sú k dispozícii na webovej stránke https://www.unicef.sk/ochranaosobnych-
udajov/
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Slovenská nadácia pre UNICEF. Report Abuse