Preinscripció Escola Municipal de Teatre d'Alcoi (2019-2020)
Email address *
Protecció de dades *
El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és l’Ajuntament d’Alcoi, amb domicili a la Plaça d’Espanya, 1 (03801 – Alcoi). La finalitat per a la qual seran tractades les seues dades és la gestió de les inscripcions de l'Escola Municipal de Teatre Alcoi. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Els drets que vosté té com a persona interessada consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i, si escau, retirada del consentiment prestat. La manera d’exercir aquests drets s’indica en la informació addicional. Pot consultar la informació adicional i detallada sobre la Protecció de Dades en https://www.alcoi.org/es/ayuntamiento/dpd/index.html
Required
DADES DE L'ALUMNE/A
Datos del Alumno/a
NOM *
Nombre
Your answer
COGNOMS *
Apellidos
Your answer
DATA NAIXEMENT *
Fecha de nacimiento
MM
/
DD
/
YYYY
DNI
Your answer
Eres ja alumna o alumne de l'Escola Municipal de Teatre? *
¿Eras ya alumna o alumno de la Escuela Municipal de Teatro?
DADES DEL PARE / MARE / TUTOR
Datos del Padre / Madre / Tutor
NOM *
Nombre
Your answer
COGNOMS *
Apellidos
Your answer
DNI *
Apellidos
Your answer
ADREÇA POSTAL *
Dirección postal
Your answer
CODI POSTAL *
Codigo Postal
Your answer
LOCALITAT *
Localidad
Your answer
TELÈFON *
Teléfono
Your answer
ADREÇA ELECTRÒNICA *
Correo electrónico
Your answer
ADREÇA ELECTRÒNICA 2 (opcional)
Correo electrónico
Your answer
Observacions
Observaciones
Your answer
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Reglament General de Protecció de Dades-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Alcoy, con domicilio en: Plaza de España, 1, 03801 Alcoy. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de la inscripión en la Escola Municipal de Teatre. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras entidades. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en https://www.alcoi.org/es/areas/cultura/cca/descargas/fitxa-escola-de-teatre.pdf

El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és l’Ajuntament d’Alcoi, amb domicili a la Plaça d’Espanya, 1 (03801 – Alcoi). La finalitat per a la qual seran tractades les seues dades és la gestió de la inscripció en l'Escola Municipal de Teatre. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. No es comuniquen dades a altres entitats. Els drets que vosté té com a persona interessada consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i, si escau, retirada del consentiment prestat. La manera d’exercir aquests drets s’indica en la informació addicional. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la Protecció de Dades en https://www.alcoi.org/es/areas/cultura/cca/descargas/fitxa-escola-de-teatre.pdf
*
Marcant aquesta casella manifeste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les meues dades personals en els termes exposats en aquesta clàusula. //// Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos en esta cláusula.
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service