ระบบยืนยันเข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ (เมื่อกดส่งยืนยันการเข้าร่วมแล้ว ห้ามกรอกข้อมูลหรือกดส่งซ้ำอีก)
คำชี้แจง/แนะนำก่อนการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
“ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและรับสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ ภายใต้โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับเข้านักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio) ดังนั้น ให้นักเรียนเตรียมเอกสารและเครื่องใช้ส่วนตัวนำติดตัวเพื่อเข้าค่ายพักแรม ดังนี้
1. สำเนา ปพ.1 (4 ภาคเรียน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ขุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี/ไม่บังคับ)
5. นักเรียนควรเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคประจำตัว และชุดนักเรียน
6. รายละเอียดกำหนดการ “ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์” ตามลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1rarnn7FnrmLwWudZHaXodveC7wysnQFd
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อตัว-นามสกุล *
Your answer
ชื่อสถานศึกษา และระบุจังหวัด *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง *
Your answer
นักเรียนมีความสนใจในสาขาวิชาใด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service