Käina valla noorte ankeet, 13-19 a.
Ankeedile lisatakse kaaskiri, vt käsiraamat lk 105
1. Kui palju Sa tead Käina vallas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
Ei ole üldse kursis
Tean natuke
Olen hästi kursis
1.Käina noortekeskuse tegevustest
2. Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja huvikoolide ning spordikeskuste tegevustest, näiteks muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne).
3. Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, noortekogude jms) tegevusest
4. Noortelaagritest (nt koolide, huvikoolide, huviringide, noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
5. Õpilasmalevatest
6. Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, töönõustamine, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel).
7. Noorteüritustest (erinevd töötoad, spordiüritused, võistlused, diskod, Folgist-Pungini, kinoõhtud)
2. Käina vallas on lastel/noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või-ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks. Palun nimeta 1 noorteorganisatsioon/noorteühing ning kirjelda, millega see organisatsioon tegeleb.
Your answer
2a. Ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni
3. Kas Sinu arvates on Käina vallas piisavalt: Palun märgi vastus igas reas!
Jah
Ei, võiks rohkem olla
Ei oska öelda
1. Noortekeskusi
2. Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi)
3. Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilas-, üliõpilasesindusi, noortekogusid jms)
4. Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
5. Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
6. Võimalusi osaleda õpilasmalevas
7. Laste-/ noorteüritusi
4. Kas Sa osalesid või osaled 2016/17 aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2016/17 aastal. Võid valida mitu vastuse varianti.
5.a Kui vastasid "Muu", siis palun täpsusta:
Your answer
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud 2016/17 aastal Käina vallas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
6a. Ei osalenud. Palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust:
6b. Kui vastasid "Muu põhjus", siis palun täpsusta
Your answer
7. Kuidas oled rahul Käina valla noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskuse, huvikooli, spordikeskuse, huvi- ja kultuurikeskuse, nõustamiskeskuse) lahtiolekuaegadega?
7a. Kui sa vastasid "Ajad ei ole mulle sobilikud", siis nimeta koht/kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
Your answer
8. Kuidas oled rahul Käina valla noorsootöö tegevuskohtade (nt huvikool, avatud noortekeskus, spordikeskus jne) asukohaga?
8a. Kui sa vastasid "Asukohad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta, milliste tegevuskohtade asukohad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
Your answer
9. Huvikoolis, ringides, trennides, avatud noortekeskuses jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
9a. Kui vastasid "Halb", siis palun põhjenda.
Your answer
10. Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
Your answer
11. Käina vallas on võimalik noortel saada nõustamist Rajaleidja Keskuses (Kärdlas). Nõustamine on mõeldud neile noortele, kellel on mõni suurem mure, mida on üksi raske lahendada või kes ei ole ise info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud. Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled 2016/17 aastal saanud Käina valla noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti!
12. Kui Sul oli vaja nõu, kas Sa teadsid, kuhu või kelle poole pöörduda?
13. Kuidas hindad lastele/noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust (nõustaja on Sulle ligipääsetavas kohas, teenus on Sulle tasuta ning Sa tead, kust leida nõustaja vastuvõtuajad, kontaktandmed ning infot teenuste sisu kohta) Käina vallas?
13a. Kui vastasid "Halb", siis palun põhjenda:
Your answer
14. Kuidas oled peamiselt nõustamist saanud? Võib valida 1 vastusevariandi!
15. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel?
16. Kuidas hindad saadud nõustamist Käina vallas?
16a. Kui vastasid "Halb", siis palun põhjenda:
Your answer
17. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
18. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust?
19. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
Your answer
20. Kas Sa oled 2016/17 aasta jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi?
20a. Kui vastasid "Jah olen", siis palun täpsusta, kus Sa oled osalenud:
Your answer
21. Kas Sinu arvates Käina vallas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
22. Kas Sulle meeldib Käina vallas elada?
22a. Kui vastasid "Ei meeldi üldse", siis palun põhjenda, miks ei meeldi:
Your answer
23. Mis on Sinu põhitegevus?
24. Kui vana Sa oled?
25. Kas Sa oled.......
26. Millises Käina valla piirkonnas Sa elad?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy