Wstępna rejestracja uczestników
UWAGA - ogłoszenie dotyczy UZUPEŁNIENIA NABORU na szkolenie moduł podstawowy we Wrocławiu oraz Poznaniu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przed rejestracją prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym opisem.

Szkolenie skierowane jest wyłącznie do osób zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia posiadających w swoich obowiązkach funkcje administracyjne. Przypis 2., poniżej, zawiera dokładny spis osób, które kwalifikują się do poniższych szkoleń.

Link do regulaminu rekrutacji:
https://www.gcppl.org.pl/Portals/2/attachments/Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa.pdf

Więcej informacji o szkoleniach:
https://www.gcppl.org.pl/Aktualnosci/Szkolenia-z-zakresu-badan-klinicznych-w-6-miastach-w-Polsce

Obecny HARMONOGRAM SZKOLEŃ*:

1. Moduł podstawowy
- 11-13 września 2020 - Warszawa (REKRUTACJA ZAMKNIĘTA)
- 20-22 listopad 2020 - Wrocław (pozostało tylko 5 miejsc!)
- 09-11 kwietnia 2021 - Poznań (pozostało tylko 5 miejsc!)

2. Moduł zaawansowany
- 19 wrzesień 2020 (REKRUTACJA ZAMKNIĘTA)
- 12 grudzień 2020 (REKRUTACJA ZAMKNIĘTA)
- 20 luty 2021(REKRUTACJA ZAMKNIĘTA)
- 12 czerwiec 2021 (rekrutacja zostanie otwarta w późniejszym terminie)
- 09 październik 2021 (rekrutacja zostanie otwarta w późniejszym terminie)

*UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 terminy szkoleń mogą ulec zmianie. Zmianie może ulec również forma - na wersję online.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- Można zapisać się wyłącznie na jedno ze szkoleń w ramach Projektu.

- Każde z wymienionych szkoleń posiada ograniczoną liczbę miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

- Wypełnienie formularza stanowi jedynie rejestrację wstępną. Każda z zarejestrowanych osób musi następnie przejść etap weryfikacji przekazanych danych. Osoba odpowiedzialna za realizację Projektu w odpowiednim czasie skontaktuje się z wybranymi osobami, które dokonały zgłoszenia.

---
Przypis 1.
Projekt realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt.: „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny.”

Przypis 2.
Kandydatem/ką do udziału w Projekcie może być wyłącznie osoba spełniająca poniższe 3 kryteria:
1. Jest osobą pracującą,
2. Przynależy do minimum jednej z poniższych grup:
a) pracownicy podmiotów leczniczych (do weryfikacji - https://rpwdl.csioz.gov.pl), obejmujący minimum jedną z poniższych kategorii:
- osoby pracujące w pionach administracyjnych podmiotów leczniczych (np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych, radcowie prawni, itp.),
- osoby pracujące w działach zarządzających podmiotami leczniczymi (np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia, itp.),
- kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne (np.: ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, itp.),
b) pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) osoby pracujące w organach założycielskich podmiotów leczniczych**, tj. jednostkach samorządu terytorialnego, uczelniach medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstwach, urzędach wojewódzkich, centralnych urzędach administracji rządowej
(**wyłącznie osoby pracujące w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi);
d) konsultanci krajowi i wojewódzcy.
3. Nie uczestniczył/a w szkoleniach w tych samych tematach w innych projektach w ramach Działania 5.2 POWER.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Czy jesteś pracownikiem administracyjnym lub kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia (grupa docelowa według Przypisu 2.)? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy