PYETËSOR - LOJRAT MESDHETARE “Mersin 2013”

Në kuadër në përfaqësimit të Shqipërisë në Lojrat Medhetare “Mersin 2013”, për të kuptuar më mirë situatën dhe njohur më mirë prioritetin dhe objektivat e cdo federate sportive për të marrë pjesë në këto Lojra, lutemi të plotësoni këtë pyetësor i cili do t’ju duhet vetëm 5-10 min për ta plotësuar.

Ju garantojmë se të dhënat do të jenë konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllim të planit të veprimeve që do të ndërmarrë KOKSH për pjesëmarrjen në Lojrat Mesdhetare “Mersin 2013”.

(ky pyetësor online duhet të plotesohet dhe dërgohet ne KOKSH së bashku me Letër Konfirmimi brenda datës 30 Shtator 2012)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Faleminderit qe plotesuat kete pyetesor i cili eshte nje kontribut i vlefshem ne kuader te pergatitjeve per pjesemarrjen ne Lojrat Mesdhetare "Mersin 2013"