แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เว็บไซต์: http://graduate.yru.ac.th
คำชี้แจง: แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ในด้านต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประโยชน์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ *
2. ประเภท *
3. สังกัดคณะ/หน่วยงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service