INSCRIPCIONS ESCOLA CICLISME AMER
-Fomentar el desenvolupament integral de la persona mitjançant l'esportista
- Una millora de la condició física dels nostres "joves esportistes".
- Una millora de les habilitats motrius bàsiques.
- Promoure les relacions socials i interpersonals entre individus, mitjançant els entrenaments en equip.
- Fomentar els valors: amistat, respecte, col·laboració, superació personal, disciplina de treball i millora de l'autoestima
DADES ALUMNE
Nom i cognoms *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Telèfon 1 *
Telèfon 2 *
Telèfon 3 (opcional)
DNI *
Cat-salut
Adreça
Població
Codi postal
Té llicència federativa?
Clear selection
En cas de tenir llicència federativa especifica el número de llicència.
SELECCIÓ DE DIES
Tots els dilluns i els dimecres lectius de 17:30h a 18:45h.
Quants dies a la setmana vindrà
Clear selection
DADES TUTOR
Nom i cognoms *
DNI *
E-mail *
Número de compte bancari IBAN
AUTORITZACIONS
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ *
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar a totes les activitats programades en aquesta activitat de lleure esportiu en el quan s’inscriu (rutes per bosc i ciutat en bicicleta de muntanya i la realització de multitud d’exercicis sobre la bicicleta enfocats a la millora de la tècnica i la condició física).

Tanmateix l’autoritzo expressament per a que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.

L'autoritzo a que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar usant un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica, emprant les mesures de seguretats pertinents.
AUTORITZO TORNAR SOL/A A CASA AL FINALITZAR L'ACTIVITAT? *
Persona autoritzada 1: Nom i cognom
Persona autoritzada 2: Nom i cognom
Persona autoritzada 3: Nom i cognom
AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE. *
L’entitat promotora d’aquesta activitat,Tribikecamps, disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (www.tribikecamps.com) i xarxes socials (Facebook, Instagram i Youtube), on informen i fan difusió de les activitats d’educació en el lleure esportiu d’aquest centre.

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, menors que estan inscrits a les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre d’educació en el lleure demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles hi siguin clarament identificables.
FITXA DE SALUT

Ompliu la fitxa de salut amb totes aquelles dades que creieu necessàries que ens heu d’informar. La fitxa de salut és una obligació legal que estableix el Decret 137/2003 de 10 de juny, informació que mantindrem amb la màxima confidencialitat de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Indiqueu si el vostre fill/a té dificultats físiques o psíquiques que haguem de tenir en compte?
Indiqueu si el vostre fill/a té malelties cròniques? Quines mesures hem de pendre?
Indiqueu si el vostre fill/a té al·lèrgies ? Quines mesures hem de pendre?
Indiqueu qualsevol altre qüestió de salut que considereu necessari que sapiguem.
Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat2.
• En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
Em comprometo a no portar el meu fill/a en l’extraescolar de ciclisme en cas que no es compleixi qualsevol de les situacions descrites anteriorment. *
Observacions
CONDICIONS
- Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat significa la pèrdua del 100% de l’import pagat.

- L’entitat organitzadora es reserven el dret d’anul·lar l’activitat si el nombre de participants inscrits no és suficient, així com si s’ha d’anul·lar l’activitat per ordres de les autoritats públiques, i només s’obliga a retornar l’import pagat.

- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’organitzador, Tribikecamps es compromet a utilitzar les vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a terceres persones. En qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició a les de dades.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Participants extraescolar BTT 2020/21” L’òrgan responsable del fitxer és l’entitat organitzadora del centre d’educació en el lleure. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al correu electrònic següent: info@tribikecamps.com
MOLTES GRÀCIES PER LA CONFIANÇA, DESITGEM QUE US HO PASSEU MOLT BÉ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy