Mestské knižnice - kam kráčate?
Vážené kolegyne / Vážení kolegovia,
dňa 15. júna 2017 sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutoční seminár zameraný na činnosť
mestských knižníc.
Z tohto dôvodu si vás v termíne do 2. júna 2017 dovoľujeme požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka. Spracované výsledky budú prezentované v rámci programu seminára.

Ďakujeme za váš čas a tešíme sa na stretnutie s vami!
Slovenská asociácia knižníc - Sekcia verejných knižníc

Názov a sídlo knižnice
Your answer
1/ Bola vo vašej knižnici za ostatných 15 rokov realizovaná významnejšia rekonštrukcia priestorov? (Možno označiť viac odpovedí.)
Required
2/ Ak áno, využili ste odbornú pomoc architekta?
3/ Pripravuje sa v najbližšom období (5 rokov) významnejšia rekonštrukcia priestorov alebo novostavba vašej knižnice? (Možno označiť viac odpovedí.)
Required
4/ Ako hodnotíte priestory v ktorých vaša knižnica poskytuje služby používateľom?
5/ Konkretizujte, čo je potrebné vo vašej knižnici zmeniť v jej priestorovom vybavení? (Možno označiť viac odpovedí.)
Required
6/ Ako hodnotíte finančné zabezpečenie knižnice zo strany zriaďovateľa?
7/ V ktorej oblasti je financovanie nedostatočné? (Možno označiť viac odpovedí.)
Required
8/ Využívate možnosti získavania mimorozpočtových zdrojov? Ktorých? (Možno označiť viac odpovedí.)
9/ Čo podľa vás najviac ovplyvní činnosť knižnice v budúcnosti? (Vyberte max. 3 najdôležitejšie.)
Required
Ďakujeme za vyplnenie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms