Antibiotická preskripce v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost
Vážená paní doktorko,
vážený pane doktore,

dovolte nám, abychom Vás tímto požádali o spolupráci na dotazníkové studii, jejímž cílem
je zjistit názor lékařů pracujících v primární péči na racionální antibiotickou terapii.

Dovolujeme si Vás poprosit o vyplnění dotazníku, neboť takto získaná souhrnná data nám
pomohou lépe pochopit běžnou klinickou praxi a tím přispět ke zlepšení antibiotické preskripce v ČR.

Výsledky této studie budou použity při přípravě kurzů, přednášek a materiálů určených
pro odbornou i laickou veřejnost.

Velmi si vážíme Vašeho času, který budete našemu dotazníku věnovat. Zároveň bychom Vás
rádi informovali, že sběr dat bude probíhat zcela anonymně elektronickou formou, přičemž vyplněný
dotazník nebude možné přiradit ke konkrétní praxi, což rovněž ani není cílem naší studie.

Na závěr projektu Vás rádi seznámíme se získanými výsledky za celou ČR v Newsletteru
OSPDL ČLS JEP a během edukačních aktivit. V případě, že budete mít zájem získat podrobné
výsledky studie ihned po jejím dokončení, rádi Vám je zašleme, pokud nám napíšete na e-mailovou
adresu: „studie-antibiotika@seznam.cz“.

Tento projekt je zcela neziskovou aktivitou Katedry infekčního lékařství IPVZ, Odborné
společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a není nijak podporován farmaceutickým
průmyslem. Dotazníková studie byla schválena Etickou komisí Nemocnice Na Bulovce.

Velmi děkujeme za Váš čas a pomoc.

S pozdravem

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK
Katedra infekčního lékařství IPVZ
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Alena Šebková
Předsedkyně OSPDL ČLS JEP
PLDD, Plzeň

MUDr. Vyacheslav Grebenyuk
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce

MUC. Jakub Kantor
2. lékařská fakulta UK
Sign in to Google to save your progress. Learn more
A) Demografické údaje
A1. V jakém kraji pracujete?
Prosím označte jednu možnost. Pokud máte více praxí v různých krajích, prosím, označte tu, kde trávíte více času.
A2. V jak velké obci máte ordinaci?
Prosím označte jednu možnost dle odhadovaného počtu obyvatel. Pokud máte více praxí v různých krajích, prosím, označte tu, kde trávíte více času.
Clear selection
A3. Kolik máte registrovaných pacientů ve Vaší praxi?
Prosím označte jednu možnost. Pokud máte více praxí, prosím, vezměte v úvahu Vaše pacienty ve všechpraxích dohromady.
Clear selection
A4. Jste muž nebo žena?
Clear selection
A5. Kolik Vám je let?
A6. Kolik let již pracujete jako lékař v primární péči?
B) Antibiotická preskripce a rezistence na antibiotika
B1. Vnímáte při předepisování léčiv rozdíl mezi antibiotiky a jinými léky?
Prosím, vyberte jednu možnost.
Clear selection
B2. Vnímáte narůstající rezistenci bakterií na antibiotika jako závažný problém?
Prosím, vyberte jednu možnost odpovědi.
Clear selection
B3. Ovlivňuje rezistenci bakterií na antibiotika Vaši klinickou praxi?
Clear selection
B4. Které tři faktory dle Vás nejvíce přispívají k rozvoji a šíření rezistence bakterií na antibiotika?
Prosím vyberte maximálně tři nejdůležitější faktory. U možnosti JINÉ prosím specifikujte.
B5. Jak významně a jak často níže uvedené faktory podle Vás v reálné klinické praxi ovlivňují neindikované či nevhodné předepisování antibiotik?
U každé skutečnosti prosím, ohodnoťte na stupnici 1 (= vůbec neovlivňuje) až 5 (= významně a často ovlivňuje)
1
2
3
4
5
Nedostatečná edukace a znalosti pacientů/rodičů pacienta
Nátlak na lékaře ze strany rodičů/pacienta (vyžadování antibiotika)
Vyšetření před víkendem/svátkem a nemožnost odhadnout další klinický vývoj
Nedostatek času lékaře
Nedostatek zájmu lékaře („racionální antibiotická politika není důležitá“)
Nedostatečné odborné znalosti lékaře
Špatná dostupnost odborných informací (články, přednášky...)
Špatná dostupnost/neexistence doporučených postupů pro antibiotickou léčbu
Špatná dostupnost laboratorních či radiologických vyšetření v primární péči
Nemožnost nabídnout alternativu místo antibiotika
Klesající proočkovanost v populaci (např. pneumokokové infekce – otitidy...)
B6. Přispívá dle Vás k možnému rozvoji a šíření rezistence bakterií na antibiotika i Vaše preskripce?
Clear selection
B7. Která tři kritéria považujete za nejdůležitější pro výběr antibiotika?
Prosím vyberte maximálně tři nejdůležitější kritéria. U možnosti JINÉ prosím specifikujte.
B8. Používáte metody rychlé diagnostiky (CRP z prstu, Streptest atp.) před nasazením antibiotik?
Prosím, vyberte jednu možnost odpovědi.
Clear selection
B9. Které tři z následujících indikací jsou nejčastějším důvodem preskripce antibiotik ve Vaší praxi?
Prosím vyberte maximálně tři nejdůležitější indikace.
B10. U kterých z níže uvedených diagnóz obvykle (tj. ve více jak v 50 % případů) indikujete systémovou antibiotickou terapii?
Prosím, označte všechny relevantní odpovědi.
B11. Které tři z níže uvedených antibiotických skupin nejčastěji ve své praxi předepisujete?
Prosím vyberte maximálně tři skupiny, které nejčastěji předepisujete.
B12. Které tři z níže uvedených skupin antibiotik nejčastěji předepisujete na respirační infekce u pacientů bez alergie (AA: neg.)?
Prosím vyberte maximálně tři skupiny antibiotik, které nejčastěji předepisujete.
B13. Které tři z níže uvedených skupin antibiotik nejčastěji předepisujete na močové infekce (AA: neg.)?
Prosím vyberte maximálně tři skupiny antibiotik, které nejčastěji předepisujete.
B14. Které z níže uvedených skupin antibiotik byste označil/a za vhodné pro běžnou a racionální antibiotickou preskripci?
Prosím, označte všechny relevantní odpovědi.
B15. Považujete některé z níže uvedených skupin antibiotik za nevhodné pro běžnou a racionální antibiotickou preskripci u pacientů bez alergie na antibiotika?
Prosím, označte všechny relevantní odpovědi.
B16. Jakou léčbu byste doporučil/a u 3letého pacienta s 3 dny trvající horečkou, rýmou, kašlem,  konjuktivitidou a bolestmi v krku? CRP 51 mg/l, AA: 0
Prosím, vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá Vaší klinické praxi.
B17. Jakou léčbu byste doporučil/a u 5letého pacienta se suspektní recidivou streptokokovétonzilofaryngitidy? Během první epizody byl léčen fenoxymetylpenicilinem. AA: 0
Prosím, vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá Vaší klinické praxi.
B18. Jakou léčbu byste doporučil/a u 5letého pacienta s 4 dny trvajícími febriliemi a poslechovým nálezem chrůpků v pravém dolním plicním poli? CRP 98 mg/l, AA: 0, klinický stav nevyžaduje hospitalizacip
Prosím, vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá Vaší klinické praxi.
B19. Jakou léčbu byste doporučil/a u 4leté pacientky s týden trvajícími sub- až febriliemi a poslechový mnálezem pískotů a vrzotů? CRP 61 mg/l, AA: 0, bez dušnosti, klinický stav nevyžaduje hospitalizaci
Prosím, vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá Vaší klinické praxi.
B20. Jakou léčbu byste doporučil /a 12leté pacientce s erythema migrans? AA: 0
Prosím, vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá Vaší klinické praxi.
B21. Jakou léčbu byste doporučil/a 17leté pacientce se susp. akutní pyelonefritidou? AA: 0
Prosím, vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá Vaší klinické praxi.
B22. Jakou léčbu byste doporučil/a 18leté pacientce se susp. akutní cystitidou? AA: 0
Prosím, vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá Vaší klinické praxi.
C) Vzdělávání a zdroje informací
C1. Odkud nejčastěji získáváte informace o racionální antibiotické preskripci (vyberte všechny možnosti)?
Prosím, označte všechny relevantní odpovědi. U odpovědi JINÉ prosím specifikujte.
C2. Jak často se účastníte odborných akcí či seminářů v rámci celoživotního vzdělávání?
Prosím označte jednu možnost.
Clear selection
C3. Kdy naposledy jste se účastnil/a semináře věnovaného racionální antibiotické preskripci?
Prosím označte jednu možnost.
Clear selection
C4. Které z ovlivnitelných faktorů by podle Vás pomohly a přispěly ke zlepšení dostupnosti celoživotního odborného vzdělávání v primární péči?
U každé skutečnosti prosím, ohodnoťte na stupnici 1 (= významně zhoršilo), 3 (nemělo by žádný vliv) až 5 (=významně zlepšilo)
1
2
3
4
5
Zlepšení nabídky vzdělávacích akcí (IPVZ, ČLK, odborné společnosti)
Rozšíření nabídky a počtu vzdělávacích akcí pořádaných v regionech
Pořádání akcí o víkendech (tj. nikoliv v pracovní dny)
Lepší výběr témat, která jsou přednášena
Omezení marketingu farmaceutických firem během odborných seminářů
Snížení ceny placených vzdělávacích akcí (IPVZ, ČLK)
Zvýšení informovanosti o pořádaných akcích (mailing, letáky...)
Rozšíření nabídky e-kurzů či webinářů
Konec
Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu podělit se s námi o Vaše názory.

Pokud budete mít zájem o zaslání souhrnných výsledků studie, napište nám prosím na emailovou adresu
studie-antibiotika@seznam.cz. Na tento email nám můžete zároveň zaslat všechny Vaše připomínky
či další postřehy, které se tohoto tématu týkají.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ahou Public Relations, s.r.o.. Report Abuse