รุ่น 6-สมัครอบรมหลักสูตรการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ ( 4 CPE)   สมัครตั้งแต่ 20 กันยายน -25 ตุลาคม 2566 หรือถ้าเต็ม 1000 คน จะปิดรับสมัครทันที อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 12.45-17.30 น.   
แบบฟอร์ม โครงการอบรมเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation) นี้ไม่รับคำตอบแล้ว โปรดลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคิดว่าเกิดความผิดพลาด
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse