แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2564
คำชี้แจง
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำแบบสำรวจนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการให้บริการของสำนักวิชาฯ  ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวมซึ่งไม่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้พัฒนาคุณภาพและการจัดการหลักสูตร/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป
       แบบสอบถามมี 3 ตอน  ประกอบด้วย
           ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
           ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
           ตอนที่ 3  ความไม่พึงพอใจที่มีต่อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความจริง
ระดับการศึกษา *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse