Range Officer - zgłoszenie na kurs
Termin kursu ustalony zostanie po zebraniu grupy osób zainteresowanych oraz uzyskaniu materiałów z SASS
Email address *
Pseudonim *
Imię i nazwisko *
Klub *
Numer SASS
Numer telefonu *
Zgłaszam się na kurs: *
Required
Oświadczam, że rozumiem, iż udział w kursie wiąże się z wniesieniem stosownej opłaty gotówkowej w dniu kursu. *
Oświadczam, że rozumiem, iż ostateczna decyzja o przeprowadzeniu kursu należy do certyfikowanego instruktora *
Required
Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celach rejestracji oraz wzięcia udziału w zawodach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, a także w celu informowania o sprawach organizacyjnych dotyczących zawodów.Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest: Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego z siedzibą w Łodzi, ul. Rzepakowa 33, e-mail: pssw.cas@gmail.com. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kursu, publikacji ich wyników, a także do celów wynikających ze statutu administratora danych, w tym promocji strzelectwa westernowego. Administrator danych informuje, że dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia wyżej wymienionych celów lub zakończenia ich realizowania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, które jej dotyczą, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania takie mogą być przesyłane na adres: pssw.cas@gmail.com. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej, tym samym uniemożliwi zarejestrowanie zawodnika. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.