แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ กองนิติการ
กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
๑.๑ สถานภาพ *
๑.๒ ตำแหน่ง *
๑.๓ ระดับการศึกษา *
๑.๔ ส่วนงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms