Bài tập toán
GV: Dương Văn Tân
Clear selection
Họ và tên học sinh (lớp) *
Câu 1: Phân số bằng phân số 2/5 là:
1 point
Clear selection
Câu 2: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 2 giờ 3 phút =........phút là: *
1 point
Câu 3: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 3m2 8dm2 =..........dm2 là:
1 point
Clear selection
Câu 4:Một hình bình hành có độ dài đáy là 35cm, chiều cao 1dm. Diện tích hình bình hành là:
1 point
Clear selection
Câu 5: Kết quả của phép tính 2/3 + 1/5 =....là: *
1 point
Câu 6: Kết quả của phép tính 3/4 - 1/2 =.....là: *
1 point
Câu 7: Giá trị của X trong biểu thức X : 4/5 = 2/7 : 1/2 là: *
1 point
Câu 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Diện tích mảnh đất đó là: *
2 points
Câu 9: Kết quả phép tính 2/5+2/5+2/5....+2/5+2/5 ( tổng có 23 số hạng ) là: *
1 point
Clear selection
Clear selection
Clear selection
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy