Objednávka přání k narozeninám
Všechna přání nabízíme zdarma.
Přání č.1:
Zadej počet kusů:
Your answer
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Přání č.2:
Zadej počet kusů:
Your answer
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.
Přání č.3:
Zadej počet kusů:
Your answer
Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.
Přání č.4:
Zadej počet kusů:
Your answer
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu; chci vám dát naději do budoucnosti.
Přání č.5:
Zadej počet kusů:
Your answer
I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.
Přání č.6:
Zadej počet kusů:
Your answer
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufej v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
Přání č.7:
Zadej počet kusů:
Your answer
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Přání č.8:
Zadej počet kusů:
Your answer
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.
Přání č.9:
Zadej počet kusů:
Your answer
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
Přání č.10:
Zadej počet kusů:
Your answer
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svám Otcem a před jeho anděly.
Přání č.10:
Zadej počet kusů:
Your answer
Kontaktní údaje
Sbor *
Your answer
Jméno a přijmení *
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Způsob zaslání *
Adresa zaslání
(Vyplnit v případě zaslání poštou ve formátu: ulice, č.p., město, PSČ):
Your answer
Poznámka k objednávce
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.