Jaunveidojamā Krāslavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2020.-2037. gadam un Attīstības programma 2020.—2027. gadam: Iedzīvotāju aptauja
Cienījamais jaunveidojamā Krāslavas novada iedzīvotāj!

Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldības aicina Jūs iesaistīties Krāslavas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrādē, līdz šī gada 31. janvārim atbildot uz šīs aptaujas jautājumiem un kopīgi definējot jaunā novada prioritātes.
Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv.

Ja vēlaties piedalīties pārsteiguma balvu izlozē, anketas beigās, lūdzu, norādiet savu e-pastu.

Informējam, ka februārī Jums ir iespēja piedalīties arī nozaru darba grupās, reģistrējoties līdz 15. janvārim te https://forms.gle/erMxpRkHy2NDdWiVA. Plānots, ka nozaru darba grupas noritēs attālināti.

Nosauciet 5 vietas, lietas, cilvēkus vai uzņēmumus, kas Jums šķiet unikāli un nāk prātā kā pirmās asociācijas ar jaunveidojamo Krāslavas novadu (esošajiem Krāslavas un Dagdas novadiem, Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastiem!
Atbilde tiek pieņemta arī krievu valodā.
Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās priekšrocības jaunizveidojamā Krāslavas novada attīstībai? *
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem.
Required
Kādi, Jūsuprāt, ir lielākie riski jaunizveidojamā Krāslavas novada turpmākai attīstībai? *
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem.
Required
Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās Krāslavas novada dabas un kultūrvēsturiskās vērtības? *
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 3 variantiem.
Required
Vai, Jūsuprāt, jaunā administratīvi teritoriālā reforma jaunveidojamajā Krāslavas novadā: *
Lūdzu sarindojiet piedāvātos 10 atpazīstamākos publiski pieejamos kultūrvēsturiskos objektus un muzejus pēc to nozīmīguma tūrisma veicināšanai jaunajā Krāslavas novadā *
vērtējiet no 1 – visnozīmīgākais līdz 10 - mazāk nozīmīgākais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss (t.sk. pils, parks, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, TIC, amatniecības centrs)
Dagdas muižas parks (t.sk. Dagdas ala, Jauniešu iniciatīvu centrs “Parka rozes”)
Krāslavas vēsturiskais centrs (tirgus laukums, strūklaka “Pieci airi”, aptieka, promenāde)
Dagdas pilsētas vēsturiskais centrs (t.sk. ebreju tirgotāju nami, TIC, skvērs, ezera pludmale)
Laimes muzejs Indrā
Muzejs “Andrupenes lauku sēta”
Krāslavas Sv.Ludviga Romas katoļu baznīca
Dagdas Vissv.Trīsvienības Romas katoļu baznīca
Jaundomes muižas vides izglītības centrs un ekspozīcijas zāle (t.sk. Baltā kapela)
Vides izglītības un kultūras centrs “Ķepa” (Ķepovas pagastā, Neikšānos)
Lūdzu sarindojiet piedāvātos 10 atpazīstamākos publiski pieejamos dabas objektus pēc to nozīmīguma tūrisma veicināšanai jaunveidojamā Krāslavas novadā *
vērtējiet no 1 – visnozīmīgākais līdz 10 - mazāk nozīmīgākais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dabas parks “Daugavas loki” (t.sk. reģionālais velomaršruts Nr.35, pārgājienu taka)
Eša ezers (Ežezers) un Piļoru ozolu audze Rāznas Nacionālā parka teritorijā
Krāslavas skatu laukums (Adamovas pilskalns) un Adamovas dabas taka
Jaundomes dabas taka
Andrupenes purvu taka
Lubāna pilskalns
Priedaines skatu tornis
Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā
Vides objekts “Septiņi krēsli” Latvijas – Baltkrievijas pierobežā (Piedrujā), Piedrujas akmens, vietējais velomaršruts Nr.789
Velnezers (Čertoks)
Kādās jomās, Jūsuprāt, notikušas pozitīvākās pārmaiņas Jūsu novadā pēdējo piecu gadu laikā? *
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem.
Required
Par kuru pēdējos piecos gados pārbūvēto vai jaunuzbūvēto objektu Jūsu pašvaldībā Jums ir vislielākais gandarījums
Miniet konkrētu objektu, atbilde tiek pieņemtas arī krievu valodā
Kādās pašvaldības kompetenču jomās, Jūsuprāt, kopumā visvairāk nepieciešami uzlabojumi jaunajā Krāslavas novadā tuvāko piecu gadu laikā *
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem.
Required
Kas ir prioritārie pakalpojumi, kas Jūsu ģimenei visvairāk paaugstinātu dzīves un vides kvalitāti konkrētajā vietā, kur dzīvojat? *
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem.
Required
Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti prioritāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas novadā 2021.—2023. gadā, kas dotu labumu visam novadam?
Atbilde tiek pieņemta arī krievu valodā
Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti prioritāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas novadā 2021.—2023. gadā Krāslavas pilsētā?
Atbilde tiek pieņemta arī krievu valodā
Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti prioritāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas novadā 2021.—2023. gadā Dagdas pilsētā?
Atbilde tiek pieņemta arī krievu valodā
Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti prioritāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas novadā 2021.—2023. gadā Jūsu pagastā (tekstā miniet konkrēti, kurā)?
Atbilde tiek pieņemta arī krievu valodā
Citi Jūsu priekšlikumi/ idejas jaunveidojamā Krāslavas novada attīstībai (nepieciešamības gadījumā iesniedzami papildus):
Atbilde tiek pieņemta arī krievu valodā
Lūdzu, sarindojiet pēc nozīmīguma, kuriem no piedāvātajiem aktīvās atpūtas projektiem, Jūsuprāt, ir vislielākās attīstības perspektīvas *
Sarindojiet no 1 – visnozīmīgākais līdz 8 - mazāk nozīmīgākais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Multifunkcionālās asfaltētas trases izveide Krāslavā (skrējējiem, slēpotājiem, rollerbraucējiem, nūjotājiem).
Vietējās un reģionālās nozīmes velomaršrutu tīkla attīstība un popularizēšana.
Starptautiskā velo maršruta “EuroVelo 11” attīstība un popularizēšana.
Ūdens tūrisma attīstība (nobraucieni ar laivām un plostiem pa Daugavu un ezeriem).
Vietējo dabas taku labiekārtošana, popularizēšana un jaunu dabas taku izveide.
Reģionālā pārgājienu maršruta “Latgales ezeru taka” izveide un popularizēšana.
Brīvdabas trenažieru uzstādīšana.
Publisko peldvietu labiekārtošana (piemēram, Persteņa ezera krasts Krāslavā, pludmale Dagdā Jelgavas ielā u.c.)
Lūdzu, sarindojiet pēc nozīmīguma, kuriem no piedāvātajiem kultūrvietu attīstības projektiem, Jūsuprāt, ir vislielākās attīstības perspektīvas *
1
2
3
4
5
6
Krāslavas pils kompleksa attīstība
Daugavas promenādes izveide Krāslavā
Skatu laukuma attīstība Adamovas pilskalnā Krāslavā
Andrupenes lauku sētas attīstība
Jaundomes muižas attīstība
Laimes muzeja Indrā attīstība
Lūdzu, norādiet Jūsu vecumu: *
Lūdzu, norādiet Jūsu dzīvesvietu: *