Aanvraag Lidmaatschap / Demande d'Adhésion
Polyn Roland
Olsensesteenweg 63
9770 Kruishoutem
België

tel. : (++32) 09 388 92 80
GSM: (++32) 0477 54 34 11
e-mail: president@morganownersgroup.be
Mijn aanvraag gebeurt onder het peterschap van / Ma demande est faite à l'appui du parrainage de
(optioneel / optionel)
Your answer
Uw gegevens / Données personnelles
Naam / Nom *
Your answer
Voornaam / Prénom *
Your answer
Geboortedatum / Date de naissance *
Your answer
Nationaal Nummer / Numéro national *
Your answer
Telefoon / Téléphone *
Your answer
Mobiel / Mobile *
Your answer
E-mail adres / Adresse E-mail *
Your answer
Voorkeurstaal / Langue préférée *
Your answer
Beroep / Profession
(optioneel / optionel)
Your answer
Adres / Adresse
Straat / Rue *
Your answer
Huisnummer / Numéro *
Your answer
Gemeente / Commune *
Your answer
Postcode / code postal *
Your answer
Land / Pays *
Your answer
Ondergetekende wenst lid te worden van MOG Belgium vzw, in hoedanigheid van /
Le/la soussigné(e) souhaite devenir membre du MOG Belgium asbl, à titre de
Maak een keuze / Marquez votre choix *
Ondergetekende erkent dat:
* De beslissing van de Raad van Bestuur hem/haar binnen één maand schriftelijk wordt meegedeeld zonder motiveringsverplichting
* Bij aanvaarding, het lidgeld meteen vereffend wordt door betaling van het vereiste bedrag
* Als lid van MOG Belgium vzw, de statuten en het inwendig reglement worden aanvaard en gerespecteerd.Le/la soussigné(e) reconnaît que :
* La décision du Comité d'Administration sera remise par écrit dans le mois, sans obligation de motivation.
* En cas d'acceptation, la cotisation sera aussitôt acquittée en versant la somme correspondante.
* Comme membre du M0G Belgium asbl, les statuts et le règlement d'intérieur seront acceptés et respectés.
Gegevens van uw Morgan / Données de votre Morgan
In geval u reeds eigenaar bent van een Morgan, stelt MOG Belgium het op prijs over volgende gegevens te mogen beschikken met eventueel ook een foto van uw Morgan.

En cas où vous êtes déjà propriétaire d'une voiture Morgan, le MOG Belgium apprécierait de
pouvoir disposer des données suivantes, et d'une photo si possible.
Morgan type / Type de Morgan
Your answer
Cylinderinhoud / Cylindrée
Your answer
Bouwjaar / Année de fabrication
Your answer
Kleur / Couleur
Your answer
Chassis nummer / N° de chassis
Your answer
Nummerplaat / Plaque d'immatriculation
Your answer
De Raad van Bestuur bewaart de ledenlijst op zijn zetel. De ledenlijst kan door elk lid van de Club op de zetel van de vereniging worden geraadpleegd (uittreksel Wet vzw, Art. 10). De ledenlijst is voorbehouden voor strikt persoonlijke raadpleging en mag dus niet verspreid of gebruikt worden door niet bevoegde leden noch door andere personen als adressenbestand voor enig ander gebruik (MOG Belgium, Intern reglement, Art. 1.5).

Le Conseil d'Administration tient un registre des membres qui peut être consulté au Siège de l'association (extrait de loi asbl., Art. 10). La liste des membres est destinée exclusivement aux membres du MOG Belgium. Elle est réservée à usage consultatif personnel et ne peut donc être diffusée ou utilisée par les membres non habilités ou par toute autre personne à des fins privées ou commerciales (Règlement intérieur, Art.1.5).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.