EKOGUNEKO HAUR PARKEKO URTEBETETZE FESTAK
Eskaera betetzen den egunaren data: / Fecha en la que se rellena la solicitud: *
MM
/
DD
/
YYYY
Izena eta abizenak / Nombre y apellidos (Festa eskaera egiten duenarena / de la persona que solicita la fiesta): *
Your answer
NAN zenbakia / Número de DNI *
Your answer
Helbidea / Dirección *
Your answer
Herria / Población *
Your answer
Telefonoa / Teléfono *
Your answer
Emaila / E-mail *
Your answer
Festa egin nahi den egunaren data / Fecha del día en el que se quiere celebrar la fiesta *
Your answer
Helduera ordua / Hora de llegada *
Helduera eta meriendaren orduaren artean ordu erdiko tartea egon behar da gutxienez / Entre la hora de llegada y la de la merienda tiene que haber al menos media hora (Ejempl: Llegada 17:00, merienda 17:30)
Merienda ordua / Hora de la merienda *
Urteak betetzen dituen haurraren izen-abizenak / Nombre y apellidos de niño/a que cumple años *
Your answer
Haur kopurua / Número de niños/as *
Your answer
Bazkide kopurua / Número de socios/as *
Your answer
Bazkideak badaude, bazkideen zenbakiak / Si hay socios, sus números: *
Your answer
Haurren adina / Edad de los niños/as *
Your answer
Hizkuntza / Idioma *
Aukeratu: oinarrizko edo festa berezia / Elige: fiesta básica o especial *
Hezitzailea / Monitor
Urtebetetze festan hezitzaile bat izango da haurrekin gehienez, ordu eta erdi festa bideratzeko. / Durante la fiesta los niños y niñas estarán acompañados por un monitor que los guiará durante máximo una hora y media.
Askaria / Merienda
Askarian zerbitzatuko den janaria bertakoa, ekologikoa edo bidezko merkataritzakoa da. Zerbitzatuko diren produktuetatik hurrengoetan zure aukera jakin nahi genuke. / Toda la comida de la merendola es local, ecológica o de comercio justo. En los productos que se servirán querríamos conocer tus preferencias en los siguientes casos:
Fruta edo gozoa aukeratu. Gozoa aukeratuz gero magdalenak edo galletak aukeratu. / Elige entre fruta y dulce. Si eliges dulce especifica entre magdalenas o galletas. *
Sandwich-ak, hurrengo 3 osagaietatik 2 aukeratu / Para los sándwich elige 2 de los 3 ingredientes de abajo *
Required
Adierazi kopuruetan osagai batengatik preferentziaren bat baduzue / Indicar cantidades si tuvierais alguna preferencia por algún ingrediente *
Your answer
Yogurtak / Yogures
Zenbat bakoitzeko? / ¿Cuántos de cada? *
Your answer
Zukuak (zapore bat edo biak) / Zumos (o uno o los dos sabores) *
Hurrengo zerbitzu gehigarriak nahi izanez gero aukeratu nahi dituzun guztiak / Si quisieras algún servicio adicional elige todas las opciones que quieras
Zenbat aurreko bakoitzeko? / ¿Cuántos de cada uno?
Your answer
Oharrak, galderak eta proposamenak / Notas, preguntas y propuestas
Your answer
Harrera plana / Plan de acogida *
Datu Pertsonalen Babesa / Protección de datos personales
Izen-emateetan sartutako datu pertsonalak KUTXAGESTION ZERBITZUAK SLU ardurapeko fitxategi batean sartuko dira; KUTXAGESTION ZERBITZUAK SLUren helbidea Paseo Mikeletegi, 43 / 20009 (Donostia) da, eta fitxategiaren helburua jasotako izen-emateak kudeatzea eta eskaturiko zerbitzuak ematea da. Halaber, jakinarazten dizugu datuak formulario honen xede diren eskabideak edo/eta jarduerak kudeatzeaz arduratzen diren erakunde edo/eta pertsonei jakinaraziko zaizkiela, baina aipaturiko helburuetarako soil-soilik. Dagokionak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzake, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak babesteari buruzkoan, xedatutakoa betez; horretarako, ohiko postaz idatzi beharko du arduradunaren helbidera, edota posta elektroniko bidez hona: ekogunea@ekogunea.eus NAN aren kopia bat gehituz. Formularioa betetzeak, igorleak informazioa eta ematen dizkigun datu pertsonalak bereak, zehatzak eta benetakoak direla inplikatzen du.

Los datos personales incluidos en las inscripciones pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de KUTXAGESTION ZERBITZUAK SLU, c/Mikeletegi,43 CP 20009, San Sebastian (Gipuzkoa), con la finalidad de la gestión de las inscripciones recibidas y la prestación del servicio solicitado. Asimismo, le informamos que los datos serán comunicados a las entidades o personas que se responsabilicen de gestionar las solicitudes y actividades para las cuales cumplimenta el presente formulario, y exclusivamente para las mencionadas finalidades. El afectado puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en su caso, conforme a la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal mediante correo postal a la dirección del responsable o a través de correo electrónico ekogunea@ekogunea.eus adjuntando copia del DNI. El hecho de rellenar este formulario implica que la persona remitente reconoce que la información y los datos personales que nos facilita son suyos, exactos y ciertos.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service