ใบสมัครงานออนไลน์
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร *
เลือกตำแหน่งงานอันดับที่ 2 *
เงินเดือนที่คาดหวัง *
*
วันที่พร้อมเริ่มงาน *
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
รูปถ่าย
ข้อมูลส่วนตัว
วันเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
น้ำหนัก *
กิโลกรัม
ส่วนสูง *
เซ็นติเมตร
สถานะภาพ *
ที่อยู่ผู้สมัคร
ที่อยู่ปัจจุบัน *
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ *
E-Mail *
ประวัติการศึกษา การศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา *
วุฒิการศึกษา *
คณะ
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
ประวัติการทำงาน
*
วันที่เริ่มต้น
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่สิ้นสุด
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อบริษัท
ตำแหน่งงาน
อัพโหลดไฟล์
อัพโหลดไฟล์ ( doc , xls , xlsx , pdf , jpg , png ) เท่านั้น / ขนาดไม่เกิน 10 MB
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of SUN108. - Terms of Service - Additional Terms