Išankstinė registracija COVID-19 vakcinacijai
Šiuo metu registruotis skiepams nuo COVID-19 Šilutės rajono savivaldybėje kviečiami:

 senjorai (virš 65 m.);
 mokytojai;
 dėstytojai;
 abiturientai (sulaukę 18 m.);
 sergantieji lėtinėmis ligomis.;
 didelių įmonių darbuotojai.

Turite lėtinių ligų, tačiau nežinote ar dėl jų skiepijama? Ligų kodus rasite čia
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30f336e0469111eb8d9fe110e148c770/asr

Būtina registruojantis dėl lėtinių ligų pasakyti savo ligos kodą. Jei jo nežinote – teiraukitės šeimos gydytojo.


Registracija asmenų, kurie dar nebuvo pakviesti skiepytis savo gydymo įstaigoje:
 Vydūno gimnazijos salė (Atgimimo al. 3, Šilutėje, įvažiavimas iš Taikos gatvės)
mob. telefonu: +370 642 65 960
arba internetu: https://forms.gle/4zwSdJKWhU3ZyPgu9
 Neatvykimo skiepytis atveju skambinti +370 642 65 960

Vardas, pavardė *
Asmens kodas *
Darbovietė *
Pareigos *
Prioritetinės grupės, kuri skiepijama, (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“):Pažymėti priklausymą prioritetinei grupei: *
Telefono numeris (būtinai nurodyti tokiu formatu +37060000000) *
El. pašto adresas *
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas (kurioje esate prisirašęs) *
Pageidaujama vakcinos rūšis (pasirinkimai): *
Required
Ar esate sirgęs COVID-19? *
Required
Jei taip, nurodykite COVID-19 diagnozavimo datą.
Ar atliktas antikūnų testas? *
Required
Antikūnų testo atlikimo datą (jei atliktas). *
Ar turite su kuo atvykti į Vakcinacijos centrą Šilutės mieste? *
Esu informuotas, kad mano asmens duomenų tvarkymas vykdomas užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatų laikymąsi ir įgyvendinimą. Asmens duomenys yra tvarkomi šiais pagrindais: siekiant užregistruoti asmenis COVID-19 vakcinacijai. *
Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi. Esu informuotas, kad už melagingų duomenų pateikimas atsakysiu įstatymų nustatyta tvarka. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy