Søknad Post 3-midler, 2019, frist 31.oktober
Til alle klubber tilsluttet Norges Skøyteforbund
Klubbene kan søke om Post 3 midler til barn/ungdoms-tiltak.

Post 3-midler er et tilskudd fra Norges Idrettsforbund med målgruppene barn (6 – 12 år), ungdom
(13-19 år) og klubbutvikling (bl.a. trenerutvikling, lederutvikling) som skal bidra til økt breddeaktivitet.

Prosjekter som faller utenfor ordningen:
• Støtte til utstyr
• Støtte til markedsføring
• Tiltak som er organisert utenfor de lokale idrettslagene

Søknadskrav:
• Tiltakene må være gjennomført i 2018 eller være påbegynt
• Det forventes at klubb stiller opp med egne midler i form av dugnadsarbeid, egenandel til lokalleie, godtgjørelse til evt. trener osv. Det forventes også at deltakere betaler egenandel i større arrangement.

NSF behandler kun søknader via dette skjema. Spørsmål ang. post 3 sendes til post3@skoyteforbundet.no
SØKNADSFRIST 31.oktober

I forbindelse med tildelingene vil NSF sjekke antall lisensierte i de ulike aldersgruppene opp mot søknadene.
Email address *
Klubb *
Your answer
Ditt navn/kontaktperson *
Your answer
Klubbens kontonummer *
Your answer
Hva er din rolle i klubben? *
NSFs-breddetiltak og faglig utvikling. Hvilke prosjekt søker dere refusjon av utgifter på?
Hvor mange deltagere hadde tiltak(ene) (spesifiser)?
Your answer
Utgifter ved prosjekt/tiltak (spesifiser)
Your answer
Klubbenes breddetiltak.Hvilke prosjekt søker dere på? Aktivitet med barn som er hovedmålgruppe
Beskriv tiltaket
Your answer
Hvor mange deltagere hadde tiltak(ene) (spesifiser)?
Your answer
Utgifter ved prosjekt/tiltak
Your answer
Organisasjonsutvikling i klubbene (bl.a. klubbutvikling)
Beskriv tiltak(ene)
Your answer
Hvor mange deltagere hadde tiltak(ene)?
Your answer
Utgifter ved prosjekt/tiltak
Your answer
Breddesamlinger arrangert lokalt av klubb i Norge
Beskriv tiltak(ene)
Your answer
Hvor mange deltagere hadde tiltak(ene)?
Your answer
Utgifter ved prosjekt/tiltak
Your answer
Tiltak for grupper som i dag er svakt representert i idrett
Beskriv tiltak(ene)
Your answer
Hvor mange deltagere hadde tiltak(ene)?
Your answer
Utgifter ved prosjekt/tiltak
Your answer
Andre kommentarer:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service