АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И СПАЗВАНЕ НА ЕТИЧНИТЕ НОРМИ ОТ СТРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЗИ – МОНТАНА
Уважаеми граждани/потребители,
Като държавна институция, проявяваща сериозно и отговорно отношение за предприемане на мерки за превенция и противодействие на корупцията и провеждане на антикорупционна политика, Регионална здравна инспекция – Монтана предоставя на Вашето внимание настоящата анкета.
Участието Ви в настоящото проучване е важно за нас, тъй като ще допринесе за навременно идентифициране на индикатори за корупционни прояви и за неспазване на етичните норми от страна на служителите при изпълнението на служебните им задължения, и ще допринесе за повишаване на усилията ни за предотвратяването им.
Моля, отбелязвайте само по един от посочените предложения за отговор.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Анкета за проучване мнението на гражданите/потребителите за наличие на корупционни прояви и спазване на етичните норми от страна на служителите на РЗИ - Монтана
1. Смятате ли, че в РЗИ – Монтана има условия за корупция?
Clear selection
2. Според Вас доколко е разпостранена корупцията сред служителите на РЗИ – Монтана, извършващи контролни дейности?
Clear selection
3. Правено ли Ви е предложение от служители на РЗИ – Монтана за по-бързо извършване на административна услуга или издаване на друг вид документ срещу пари, подарък или друг вид облага?
Clear selection
4. Извършвана ли е проверка по държавен здравен контрол на Вашият обект от служители на РЗИ - Монтана?
Clear selection
5. В случай, че на Вашият обект е извършена такава проверка считате ли, че действията на инспекторите са съобразени с разпоредбите на закона?
Clear selection
6. При  извършване на проверката от  служители на РЗИ – Монтана оказван ли Ви е натиск, за да настъпи промяна на констатираните факти и обстоятелства с искане за материална или нематерлиална облага или услуга?
Clear selection
7. Отправяли ли сте покана към държавен служител за обяд /вечеря/ друго, с цел решаване на проблем, възникнал в хода на проверката?
Clear selection
8. Случвало ли Ви се е по време на извършвана проверка/при изпълнение на служебните си задължение служителите на инспекцията да употребяват алкохол?
Clear selection
9. След извършване на текуща проверка на Ваш обект, проверяващите органи свързват ли се/връщат ли се в обекта отново, за да се възползват безплатно от стоки/услуги, които предлагате?
Clear selection
10. Имате ли и можете ли да предоставите материали, които да удостоверяват хипотезите, изложени във въпроси 8 и 9? Ако разполагате с такива, моля, изпратете ги на имейл адрес: rzi-montana@net-surf.net
Clear selection
11. Какво според Вас би могло да се промени в работата на служителите от контролните дирекции на РЗИ – Монтана, с което да се оптимизират техните действия?
12. Ако служител на РЗИ – Монтана директно Ви поиска пари, какво бихте направили, за да решите проблем, възникнал в хода на проверката?
Clear selection
13. Служители на РЗИ – Монтана искали ли са от Вас подаръци или облаги/услуги (пари, материали или нематериални) при извършване на работа, която влиза в служебните им задължения (вкл. и при извършване на проверки в подконтролни обекти) или за извършване на дейност извън тяхната компетентност?
Clear selection
13.1 Ако отговорът Ви е “Да”/”Понякога” моля отговорете служителите получавали ли са от Вас подаръци или облаги?
Clear selection
14. Попадали ли сте в ситуация, при която в обществения си живот или при изпълнение на служебните си задължения служител на РЗИ – Монтана се е възползвал от служебното си положение/е използвал правомощията си, с цел извличане на лична облага?
Clear selection
15. Отправяно ли Ви е предложение от служители, за да упражнят влияние при вземане на решение от други длъжностни лица във връзка с изпълнение на служебните им задължения срещу приемане на облага или обещание на облага?
Clear selection
16. Получавали ли сте предложение от проверяващи органи за не съставяне на акт за установяване на административно нарушение срещу пари, подарък или друг вид облага?
Clear selection
17. Случвало ли Ви се е да бъдете проверяван от служители на РЗИ – Монтана в нетрезво състояние, под въздействие на наркотични или упойващи вещества?
Clear selection
18. Какво според Вас поражда корупцията?
Clear selection
19. В случай, че станете свидетел на корупционна ситуация, какви действия бихте предприели?
Clear selection
Благодарим Ви за отделеното време!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy