Tietokone ja tietoverkot työvälineenä loppukysely

Tällä kyselyllä kartoitetaan kurssilla käsiteltyjen aiheiden oppimista ja kurssin opetusmenetelmien ja -välineiden toimivuutta. Lomakkeella kysytään sähköpostiosoite vain varmistukseksi, että kaikki varmasti täyttävät tämän kyselyn. Vastauksia ei käsitellä henkilötasolla vaan vain yhteenvetoina. Kysely kattaa koko kurssin laajuuden joten vain kahden opintopisteen tehneille mukana on paljon outoja kohtia mutta älkää antako sen haitata. Puntaroi omaa osaamistasi ja tietojasi ja vastaa rehellisesti sen mukaan niin osaamme parhaalla tavalla kehittää kurssia jatkossa.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question