Формулар за регистрација

Презентација: Анализа на законската рамка за образование и можностите за вклучување на отворените образовни ресурси, 26.01.2016, 11.00 часот, Центар за конференции и студии, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски “- Скопје
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question