รับประกันเพิ่มเติม 5 เดือนเฉพาะกล้องหน้าเท่านั้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รุ่นสินค้า
Clear selection
ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล์ *
วันที่ซื้อสินค้า *
MM
/
DD
/
YYYY
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1.บริษัท ไอโมบิ จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้นโดยมีกำหนดเวลา 365 วันนับตั้งแต่วันทื่ซื้อโดยลูกค้าต้องเก็บบัตรรับประกันและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
2.การรับประกัน จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
3.สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะขึ้นต้องขึ้นอยู่กับเงือนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ -
        3.1 ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกัน และใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่นำสินค้าเข้ารับบริการ
        3.2 การรับประกันนั้นต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้าขื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย
               ที่บริษัทแต่งตั้ง มิฉะนั้นจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
        3.3 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น สายต่างๆ ตัวยึด (Holder) ซึ่งไม่รวมอยู่ในเงื่อนไข
              การรับประกัน การรับประกันนี้ไม่รวมถึงซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ
       3.4 ความเสียหายที่เกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องใช้งานความประมาท อุบัติหรือความเสียหายที่เกิดจาก
             สาราณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์ หรือแมลงต่างๆ ที่เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์
             ความเสียหายดังกล่างนี้นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายค่า
            อะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
      3.5 สินค้าหากมีปัญหาจากการผลิตภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้
4.หากพบมีการดัดแปลงสินค้า หรือ Void ที่ติดกับสินค้า มีรอยฉีกขาดหรือหลุดหายไปถือว่าสิ้นสุดการประกัน
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of iMobi Co,.Ltd.. Report Abuse