Concurs de gatit Ceaun Borsec Festival - 2019
Email address *
Regulament concurs de gătit - Ceaun Borsec Festival
ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este Asociația Secvențe

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfăsura pe data de 14.07.2019 în cadrul Festivalului – CEAUN BORSEC FESTIVAL. Înscrierile în concurs se vor putea face începând cu data de 15.06.2019 până pe 10.07.2019 ora 23:59 prin completarea formularului de înscriere de pe pagina evenimentului. Concursul va avea două etape: Etapă preliminară și Etapă finală.

III. ETAPA PRELIMINARĂ
Etapa preliminară constă în înscrierea participantilor care se va face începând cu data de 15.06.2019 până pe 10.07.2019 ora 23:59 prin completarea formularului de înscriere de pe pagina evenimentului. Concurenții vor trebui să achite o taxă de participare în valoare de 150 lei până la data de 15.07.2018 ora 10:00.

III. ETAPA FINALĂ
Etapa finală constă în pregătirea unui singur fel de mâncare la ceaun (minimum 20 porții).
Concurenții își vor procura ingredientele necesare pe cont propriu, fără suportarea de către Organizator a acestor cheltuieli și vor aduce atât ceaunele și gurile de foc cât și restul intrumentarului. Concurentii trebuie sa aibă o ținută corespunzatoare.

Pentru etapa finală, juriul va fi format din 5 persoane.
Juriul va lua în considerare în cadrul jurizării cel puţin următoarele aspecte:
- Acuratețea și coerența rețetei, modul de prezentare a ingredientelor şi al procesului de producţie max. 20 puncte
- Ingeniozitatea max. 10 puncte
- Aspectul produsului finit max. 20 puncte
- Respectarea folosirii ingredientelor şi a tematicii date max.20 puncte
- Gust max. 30 puncte
Conform regulamentelor concursurilor internaționale de gastronomie, ierarhia va fi stabilită de media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al juriului. Concurenţii acceptă prin înscriere că aprecierile juriului sunt personale și subiective, Organizatorul nefiind răspunzător pentru rezultatele concursului. Eventualele contestații se vor adresa direct și exclusiv juriului.
Premiile se vor acorda asfel:
- Premiul I 3500 lei,
- Premiul II 2500 lei,
- Premiul III 1500 lei,
- Premiul IV un Cos cu produse Fuchs.
Organizatorul va anunţa castigatorii in cursul zilei de duminică 15 iulie,

IV. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE
Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre concurenti a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, participarea intregii echipe se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La acest concurs poate participa orice grup de personae fizice (2 – 3 maximum) rezidente în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care au implinit 18 ani, la data începerii concursului, posesoare a unei carti de identitate/pasaport și permis de ședere valide, cu care își poate dovedi ulterior identitatea și dreptul de rezidență pe teritoriul Romaniei.
Prin înscrierea la concurs fiecare participant garantează:
- că este persoană fizică cu domiciliul stabil în România care a împlinit 18 ani la data începerii acestui
concurs;
- că este posesor al unui act de indentitate (carte de identitate, permis de
conducere, pașaport și permis de ședere);
- că are deplină și neafectată capacitate de folosință și exercițiu (conform Cod Civil);
- că în eventualitatea câștigării oricărui premiu, va participa la acțiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect) în orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fără alte obligații în sarcina organizatorului;
Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implică acceptarea necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, materialele postate în cadrul concursului, fotografiile și materialele filmate cu aceștia și câștigatorii să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop comercial, inclusiv publicitar de către organizator și/sau subcontractanți ai acestuia fără nici un fel de pretenții din partea participanților și câștigătorilor. Participanții și câstigatorii renunță la a solicita organizatorului și/sau subcontractantilor săi vreo sumă de bani sau vreo altă prestație din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise și/sau audio-video și/sau fotografice conținând imaginea, numele și sunetul (vocea) acestor persoane (participanți și câștigători), surprinse/fixate pe orice tip de suport de către organizator și/sau subcontractantii săi cu ocazia înscrierii, participării la concurs, extragerii și acordării premiilor. Pentru identificare și pentru ridicarea/intrarea în posesia premiului, câstigatorii desemnați vor prezenta reprezentanților organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate sau pașaport. Participarea la concursul de gătit Ceaun Borsec Festival implică acceptarea ca numele, fotografiile și materialele filmate cu participanții și câstigatorii să poată fi făcute publice și folosite în scop publicitar fără nici un fel de pretenții din partea participanților. Angajații organizatorului, rudele și afinii acestora până la gradul I inclusiv, precum și toate celelalte personae implicate în acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, în sensul că nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service