Share your story against sexism
==Swedish below==

For student and staff at Chalmers

We know that sexism, sexual harassments and discrimination are neither new nor uncommon at our campuses or in our daily lives. Chalmers Student union and the university will now take real measures to come to terms with these issues and signal that this culture is not accepted anywhere.

HOW CAN MY EXPERIENCE CONTRIBUTE?
We need your story, your experiences, to help us map out the extent of the problem here at Chalmers. We have learned that stories are a more effective way to create understanding.

WHAT CAN I SHARE?
If anything ever happened to you or made you feel uncomfortable/belittled in class, in a queue to an event, at the lunch/fika break, on the dancefloor, in labs, during "sittningar, in a committee, a meeting, please let us know. No experience is too small, insignificant or too large for you to share.

WHAT HAPPENS NEXT?
The next step is to show that these stories exist to the world. The stories in their entity will be read by a select few people, but the situations will be used in the extensive work with equality to raise awareness and create change and impact. When published they will be altered to ensure anonymity.

Please refrain from using names, but be as specific as possible otherwise.

If you want to share your story but not have it published anywhere, go here: https://goo.gl/forms/rpj0gREyoTt24fMx2

Support within the union and university: https://chalmersstudentkar.se/feel-safe/

===SVENSKA===
Vi vet att kränkningar, sexuella trakasserier och sexism inte är något varken nytt eller ovanligt i vår vardag och på campus. Kåren och högskolan kommer nu ta tag i problemen för att komma tillrätta med den normaliserande sexistiska kulturen.

HUR KAN MIN UPPLEVELSE BIDRA?
Genom att samla in anonyma berättelser kan vi tillsammans belysa problemets omfattning även för de som inte förstår eller tror att det inte finns. Vi har märkt att konkreta berättelser är vad som krävs för att nå förståelse.

VAD KAN JAG DELA?
Din berättelse på vad du varit med om eller upplevt obehagligt på campus; allt från föreläsningssalen, sittningar, Gasquen, grupparbetet, labben till lunchrasten, fikabordet eller något som hänt inom ett ideellt engagemang. Du är helt anonym och ingen upplevelse är för liten eller stor.

VAD HÄNDER SEN?
Din berättelse kommer användas i det arbete som kåren och högskolan tillsammans kommer utföra. Det kommer vara en särskild begränsad grupp personer som kommer ta del av underlaget i sin helhet, men situationerna kan komma att återberättas publikt (med eventuella ändringar för att anonymisera ytterligare) för att medvetandegöra problemen och väcka förståelse.

Tänk på att inte använda personnamn i berättelsen. Tack för att du vill dela med dig!
Om du vill dela din berättelse anonymt men inte att den ska publiceras, gå hit: https://goo.gl/forms/rpj0gREyoTt24fMx2

Stöd inom kåren och högskolan hittar du här: https://chalmersstudentkar.se/feel-safe/
Beskriv din upplevelse / Describe your experience *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy