Rezydencje Wrocławia Miasta Literatury UNESCO
Formularz zgłoszeniowy do projektu Rezydencje Wrocławia Miasta Literatury UNESCO.
Organizatorem projektu jest Wrocławski Dom Literatury.

Organizator zapewnia wybranym kandydatom następujące świadczenia:
- stypendium w wysokości 2000 PLN netto / miesiąc,
- zakwaterowanie w mieszkaniu w centrum Wrocławia w maju 2024.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem wsparcia w ramach programu. Wrocławski Dom Literatury zastrzega sobie prawo do oceny wniosku i jego przyjęcia bądź odrzucenia.

Zgłoszenia można wysłać do 26 lutego 2024.

W razie problemów technicznych związanych z przesłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt mailowy: agata.matkowska@literatura.wroclaw.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
imię *
nazwisko *
adres email *
telefon *
miejsce zamieszkania *
opis projektu *
nad którym kandydat(ka) zamierza pracować podczas rezydencji
bibliografia (wraz z numerami ISBN) *
życiorys *
regulamin rezydencji *
regulamin: https://literatura.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/01/Rezydencje-Wroclawia-Miasta-Literatury-UNESCO-2024.pdf
Klauzula Informacyjna *
Zgłoszenie chęci udziału w naborze do programu  Rezydencje Wrocławia Miasta Literatury UNESCO poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, oraz akceptacja regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora. Organizator – Wrocławski Dom Literatury (WDL) (ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław, dane kontaktowe sekretariat@literatura.wroclaw.pl) informuje, że jest Administratorem danych. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Administrator informuje, że:  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych, można kontaktować się poprzez wskazane dane administratora lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@literatura.wroclaw.pl   2. W związku z organizacją Programu Rezydencyjnego „Rezydencje u Szymborskiej” WDL przetwarza dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu.  3. Dane zostały zebrane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego Formularze Google (polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy/frameworks) bezpośrednio od Państwa.  4. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu udziału w w/w naborze oraz w związku z dochodzeniem roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane, a bez ich podania, nie będzie możliwy udział w naborze.  6. W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres iod@literatura.wroclaw.pl 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane zostaną udostępnione dostawcy formularza zgłoszeniowego.  8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia naboru, a następnie przez okres, w którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń. W celu udokumentowania przebiegu naboru, dane będą przechowywane również po jego zakończeniu, przez okres nie dłuższy niż jeden rok.  9. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).  11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu.  12.W związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerze Formularze Google dane mogą być przekazane do państwa trzeciego.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy