Ankieta monitorująca dla Beneficjentów pomocy na potrzeby realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023
Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli operacje w ramach Strategii Rozwoju

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 do wypełnienia krótkiej

anonimowej ankiety monitorującej.

Za wypełnienie i przesłanie ankiety serdecznie dziękujemy.

Czy uczestniczył/a Pan/Pani w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach zorganizowanych przez LGD„Żywiecki Raj” dotyczących ubiegania się o przyznanie pomocy?
Czy był/a Pan/Pani zadowolony/a z poziomu doradztwa prowadzonego w Biurze?
Czy informacje dostępne na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl ułatwiły Panu/Pani ubieganie się o przyznanie pomocy?
Jak ocenia Pan/Pani poziom trudności ubiegania się o przyznanie pomocy?
Czy w wyniku realizacji postanowień Umowy przyznania pomocy zrealizował Pan/Pani wskaźnik/i zaplanowane do realizacji?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms