แบบฟอร์ม แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)”
วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อ - นามสกุล ในการจัดส่ง *
ที่อยู่ในการจัดส่ง *
ชื่อบทความ *
รูปแบบการนำเสนอ *
เบอร์โทรติดต่อ *
ขอรับใบเสร็จ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy