สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้สมาร์ทโฟนควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน"

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้สมาร์ทโฟนควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน" วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question