پرسشنامه اندازه گیري میزان رضایت مندی تأمین کنندگان
تامین کننده گرامی
با سلام؛
شرکت گاز استان همدان با هدف سنجش میزان رضایتمندی تامین کنندگان از نحوه عملکرد خود، اقدام به طراحی پرسشنامه ذیل نموده است. لذا خواهشمند است با تکمیل دقیق این پرسشنامه، شـرکت را جهـت ارتقـاء بهـره وری فعالیتهاي خود یاری رسانید.
در این راستا نظرات خود را پیرامون سؤالات پرسشنامه از طریق زدن علامت در محل های معین اعلام نمایید.

با تشکر امورکالا/امور قراردادها

تأمین کننده : *
شماره تماس *
Your answer
ضمناً در ستون مربوط به مقایسه شرکت گاز با سایر سازمانهای مشابه، کدام سازمان/شرکت مدنظر شما می باشد؟ *
1_عملكرد شركت گاز در خصوص اطلاع رساني و آگاهي دادن اهداف و برنامه های خود به تامين كنندگان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره یک) *
اهمیت سوال یک از دیدگاه شما *
2_عملكرد شركت گاز در خصوص شفافيت در تعيين خدمات يا محصولات موردنياز و برآورد اوليه آنرا چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره دو) *
اهمیت سوال دو از دیدگاه شما *
3_عملكرد شركت گاز در خصوص ميزان شفافيت فرآيند انتخاب تامين كنندگان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره سه) *
اهمیت سوال سه از دیدگاه شما *
4_شیوه نظارت كارفرما(شركت گاز استان ) بر خدمات و محصولات ارائه شده توسط تامين كنندگان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره چهار) *
اهمیت سوال چهار از دیدگاه شما *
5_مكانيزم بازرسي فني شركت را در خصوص تاييد يا عدم تاييد محصولات و خدمات خود چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره پنج) *
اهمیت سوال پنج از دیدگاه شما *
6_مكانيزم HSE شركت را در خصوص تاييد يا عدم تاييد محصولات و خدمات خود چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره شش) *
اهمیت سوال شش از دیدگاه شما *
7_انضباط كاري، نحوه برخورد و رفتار پرسنل و ميزان پاسخگویي شركت گاز را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره هفت) *
اهمیت سوال هفت از دیدگاه شما *
8_مراودات مالي خود را با شركت گاز چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره هشت) *
اهمیت سوال هشت از دیدگاه شما *
9_عملکرد شرکت گازدر خصوص شفافیت اسناد و مدارک و پکیجهای تنظیمی مناقصه را چگونه ارزیابی می کنید؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره نه) *
اهمیت سوال نه از دیدگاه شما *
10_در مجموع عملكرد شركت گازرا در خصوص رضايتمندي تامين كنندگان چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
11_لطفا سه مورد از نقاط ضعف و قوت شركت را در ارتباط با تامين كنندگان قيد نماييد.
Your answer
12_لطفا موضوعات پر اهميت از نظر خود را كه در اين فرم به آن اشاره نشده است مرقوم فرماييد.
Your answer
13_در صورت تمايل ما را از پيشنهادات خود در جهت بهبود تعاملات بهره مند فرماييد.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.