แบบฟอร์มลงทะเบียน Mac Address สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
สำหรับสมาชิกอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เพื่อลงทะเบียน Mac Address ของอุปกรณ์มือถือและ Smart Phone แล้ว ก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ ได้โดยไม่ต้อง Login
ชื่อ-นามสกุล
กรอกชื่อ และนามสกุล (ภาษาไทย)
เลขหมาย Mac Address
กรอกเลขหมาย Mac Address ของอุปกรณ์ ตัวอย่าง FF:FF:FF:FF:FF:FF (สามารถดูวิธีการหา Mac Address ได้ที่เว็บไซต์ http://netserv.su.ac.th/manual/MacAddress/ )
สังกัด
ฝ่าย/แผนก/งาน
อีเมลล์
อีเมลล์ที่ใช้งานจริง ตัวอย่าง tum@kpc.ac.th
เบอร์โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy