ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE A CHRONICKÉ OCHORENIA V PRÁCI - INTERNETOVÝ PRIESKUM*
* Cieľom tohto dotazníka je zozbierať informácie o potrebách zamestnancov a o spokojnosti s firemnými predpismi u zamestnancov so zdravotným postihnutím a trpiacich chronickým ochorením podľa krajiny, veku, pohlavia, pracovného zaradenia a osobného postavenia.

Agregované a roztriedené údaje pomôžu odborom v európskom finančnom sektore vyjednať v oblasti zdravotného postihnutia účinné predpisy.

Tento dotazník je úplne ANONYMNÝ. Systém, ktorý využíva FIRST CISL, získava odpovede bez akejkoľvek identifikácie respondenta. Získané údaje sa spracujú agregovaným spôsobom, aby nebolo možné nijako, ani nepriamo, vystopovať totožnosť osoby, ktorá dotazník vyplní.

Prosím, vyplňte tento dotazník podľa pokynov ku každej otázke.

Ďakujeme za vašu účasť v tomto prieskume.
Non-financial reporting directive (2014/95/EU): an opportunity to develop the participation and inclusion rights of people with disabilities and prevent the risk of social dumping. The crucial role of EWCs and Trade Unions - VS/2019/0048
1. Povedali by ste, že je vaša spoločnosť inkluzívna? *
Nie, vôbec
Áno, úplne
2. Máte pocit, že vedenie vašej spoločnosti podporuje a cení si zamestnancov s postihnutím alebo chronickým ochorením? *
Nie, vôbec
Áno, úplne
3. Má vaša spoločnosť zavedené nižšie uvedené procesy osobitne aj pre zamestnancov s postihnutím alebo chronickým ochorením? *
áno neviem
nie
neviem
3.1 Náborový proces
3.2 Školenie a rozvoj (napr. informačné školenie o zdravotnom postihnutí)
3.3 Pracovné postupy (napr. flexibilná práca, práca s novými technológiami, čiastočný úväzok)
3.4 Fyzické prostredie (bezbariérový výťah, bezbariérové sociálne zariadenie, parkovanie...)
3.5 Asistenčné technológie (napr. dotykové zariadenia, rozpoznávanie reči...)
3.6 Preprava
3.7 Služby v domácnosti (napr. zdravotný asistent, fyzioterapeut, rodinný asistent)
3.8 Podpora (napr. psychologická, príprava na zamestnanie, on-line mentoring)
4. Sú firemné predpisy/služby týkajúce sa zdravotného postihnutia vo vašej spoločnosti výsledkom kolektívnych dohôd alebo vyjednávaní s odbormi? *
5. Myslíte si, že firemné iniciatívy v oblasti zdravotného postihnutia a chronických ochorení: *
áno
nie
5.1 zvyšujú u zamestnancov pocit firemnej spolunáležitosti a inklúzie?
5.2 prinášajú zamestnancom väčší pokoj mysle?
5.3 umožňujú zamestnancom, aby boli produktívnejší?
5.4 zlepšujú firemnú klímu a vzťahy medzi kolegami?
6. Myslíte si, že by vaša spoločnosť potrebovala osobitné oddelenie alebo pozíciu pre oblasť zdravotného postihnutia (manažér pre oblasť zdravotného postihnutia)? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy