DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 PER JUGADOR/A MENOR EDAT


DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que el jugador no presenta cap simptomatologia de la Coronavirus SARS-CoV-2 (febre superior o igual a 37.5 graus, tos, malestar general, sensació de falta d’aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor muscular o vòmits i diarrea) o amb qualsevol altres tipus d’infeccions.

2. No haver estat positiu ni haver estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.

3. Haver llegit els protocols i mesures informatives i de prevenció d’ higiene i seguretat disposats per l’organitzador de l’activitat i accepto complir responsablement, en la seva totalitat, amb les pautes que hi figuren, atenent-me així a la meva exclusió de l’activitat i/o instal•lació esportiva davant algun incompliment d’aquestes.

4. Em comprometo a informar als responsables de l’organització de l’activitat esportiva en cas de presentar símptomes, donar positiu o de l’aparició de qualsevol presumpte o confirmat cas de COVID-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present document, el sotasignat atorga el consentiment exprés perquè es tractin aquestes dades des del punt de vista mèdic, preventiu i per gestionar l’acció formadora. Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures específiques de protecció i higiene adoptades en la SGEiAF i la Federació Catalana de Futbol pel correcte desenvolupament de la pràctica esportiva. I per a que així consti als efectes oportuns.
UNIÓ ESPORTIVA FIGUERES
Equip *
Noms i cognoms Jugador/a *
DNI *
Telèfon *
Pare/mare/tutor del jugador /a *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Unió Esportiva Figueres. Report Abuse