Prihlásenie na seminár Inšpirácia pre váš bytový dom 2019
Bezplatný seminár prináša inšpiráciu všetkým, ktorí bývajú v bytovom dome alebo ho spravujú, a chcú udržať svoje bývanie ekonomické, bezpečné a v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ale nemajú potrebné informácie, ako to dosiahnuť.
Email address *
Informácie k seminárom
Semináre prebehnú v týchto mestách a termínoch:

📌 8.10. Humenné, Mestský úrad, Kukorelliho 34

📌 9.10. Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48A

📌 10.10. Poprad, Divadelná sála, Sobotské nám. 1741/28

📌 22.10. Banská Bystrica, Mestský úrad (zasadacia miestnosť), Československej armády 1141/26

📌 23.10. Žilina, Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1

📌 24.10. Trnava, Mestský úrad (zasadacia miestnosť), Hlavná ulica 1

📌 30.10. Bratislava, Zväz slovenských vedeckotechnických společnosti (ZSVTS), Koceľova 943/15

Seminár je pre prihlásených účastníkov zdarma, včítane vzdelávacích materiálov a drobného občerstvenia.

Prezentácia účastníkov od 8:30, vlastný seminár prebieha v čase od 9:00-14:00. Zmena termínu vyhradená. Ide o vzdelávací seminár, nie o predajnú či výstavnú akciu.
Termín a miesto konania:
Vyberte jednu možnosť
Prihlasujem sa na seminár konaný: *
Registračné údaje:
Prihlasujem sa za subjekt: *
Identifikačné číslo subjektu (IČO): *
Your answer
Názov subjektu: *
Your answer
Adresa (ulica, číslo): *
Your answer
Adresa (mesto): *
Adresa (PSČ): *
Prihlásený - priezvisko: *
Your answer
Prihlásený - meno: *
Your answer
Ďalšie prihlásené osoby (priezvisko, meno):
Your answer
Telefónny kontakt:
slúži k rýchlemu kontaktu v prípade nečakanej zmeny termínu či miesta konania seminára
Your answer
Pridružené členstvo
Tu sa môžete prihlásiť k pridruženému členstvu.
Členstvo nie je podmienkou pre účasť na seminári!
Výberom položky Áno prejavujete slobodný záujem stať sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom o.z.., Medveďovej 19, Bratislava.
Na základe tejto informácie sa začne schvaľovací proces prijatia vami zastupovaného subjektu ako pridruženého člena. O výsledku vás budeme informovať do štrnástich dní od doručenia tejto prihlášky.
Pre rok 2019 je stanovený členský poplatok vo výške 40,- EUR.
Výhody členstva: http://www.prenasdom.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=191
Ak ste vybrali položku Nie, ste prihlásený na seminár ako nečlen.
Prihlasujem sa za pridruženého člena Pre náš dom, o.z.
Poučenie a súhlas so spracúvaním údajov
Počas seminárov môžem byť fotografovaný a tieto fotky môžu byť umiestnené na webe a sociálnych médiách Pre náš dom, prípadne na webe a sociálnych médiách partnerov Pre náš dom. *
Spracúvanie osobných údajov: *
Označením dávate súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účely obchodnej a marketingovej komunikácie v súlade s nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a zákona 18 / 2018 Zb, zákon o ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracúvame z dôvodu naplnenia spoločenského cieľa daného stanovami občianskeho združenia, a to najmä podpory kvality bývania, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšovanie bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životného prostredia v nadväznosti na prevádzku bytových a nebytových budov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutne potrebnú v rámci zabezpečenia naplnenia oprávnených potrieb Pre náš dom o. z., pokiaľ nie je subjektom podaná žiadosť o výmaz, respektíve uplatnenie práva byť zabudnutý plne v súlade s vyššie uvedeným nariadením GDPR a zákona 18/2018 Zb. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, kontaktný e-mail, kontaktný mobil štatutárnych zástupcov SVB, BD, OSBD, správcov, vlastníkov a nájomníkov budov, IP adresu zariadení z ktorého bolo vykonané elektronickej príhlasení na akciu realizovanú zapísaným Pre náš dom o. z. a adresa osoby (Ulica, číslo, PSČ a mesto). Zároveň Vás informujeme o Vašich právach vyplývajúcich najmä z článkov 13 až 19, a to najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že máte právo prístupu k poskytnutým osobným údajom, právo požadovať ich zmenu, úpravu rozsahu, aktualizáciu obsahu, oznámenie rozsahu spracúvaných údajov alebo vymazanie, respektíve právo byť zabudnutý. Správca poskytuje osobné údaje spracovateľom osobných údajov, ktorými sú partneri Pre náš dom o.z. V prípade, že sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov prebieha v rozpore s týmto nariadením alebo sú Vaše údaje nepresné, kontaktujte správcu údajov: Pre náš dom o.z. Medveďovej 19, Bratislava. Kontaktná osoba zodpovedná za spracúvanie je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@prenasdom.sk, mobil: 00420 730 518 804
A to je všetko! Tešíme sa na stretnutie.
V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť, odhláste sa včas na info@prenasdom.sk.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service