WeLab Bank GoFlexi 私人貸款優惠 小斯額外獎賞

🎁🎁🎁 玩法
由2022年11月1日起2022年11月30日或之前用小斯優惠碼「NLSIUC」:
1️⃣ 先申請WeLab Bank戶口,可以有HK$300迎新消費回贈 (開戶後1個月內100%消費回贈,上限HK$300)
2️⃣ 之後再申請WeLab Bank 私人貸款,並於批核成功後嘅7日內提取貸款及選擇24個月或以上還款期,可獲高達HK$5,000:
– 提取之貸款金額HK$80,000或以上有HK$500現金回贈 + HK$1,000 Apple Gift Card或超市禮券
– 提取之貸款金額HK$300,000或以上有HK$1,000現金回贈 + HK$1,500 Apple Gift Card或超市禮券
– 提取之貸款金額HK$700,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$2,000 Apple Gift Card或超市禮券
➡️ 即係如果你提取貸款金額HK$700,000或以上,合共會有高達HK$5,300嘅獎賞!好抵呀!

現金回贈金額:將從成功將貸款存入你的核心賬戶後起15個工作天內存入你的核心賬戶。

提取貸款後7日內填寫我份google form flyformiles.hk/WeLabGoFlexi.form 以供核對,逾期不受理!一經confirm你係經我申請後,就會聯絡你安排寄出現金券 或 email張Apple Gift Card俾你!

填妥呢份表格後請預返2月28日或之前會收到電郵回覆,如於2023年2月28日之後亦未收到回覆,請電郵 info@flyformiles.hk 查詢

------------------------------------------------


由2022年10月1日至10月31日或之前用小斯優惠碼「NLSIUC」:
1️⃣ 先申請WeLab Bank戶口,可以有HK$300簽賬回贈 (開戶後1個月內100%簽賬回贈,上限HK$300)
2️⃣ 之後再申請WeLab Bank私人貸款,並於批核成功後嘅7日內提取貸款及選擇24個月或以上還款期,可獲高達HK$6,000:
- 提取之貸款金額HK$80,000或以上有HK$500現金回贈 + HK$1,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$300,000或以上有HK$1,000現金回贈 + HK$1,500 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$700,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$2,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$800,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$3,000 Apple Gift Card或超市禮券
➡️ 即係如果你提取貸款金額HK$800,000或以上,合共會有高達HK$6,300嘅獎賞!好抵呀!

現金回贈金額:將從成功將貸款存入你的核心賬戶後起15個工作天內存入你的核心賬戶。

提取貸款後7日內填寫我份google form flyformiles.hk/WeLabGoFlexi.form 以供核對,逾期不受理!一經confirm你係經我申請後,就會聯絡你安排寄出現金券 或 email張Apple Gift Card俾你!

填妥呢份表格後請預返1月31日或之前會收到電郵回覆,如於2023年1月31日之後亦未收到回覆,請電郵 info@flyformiles.hk 查詢

------------------------------------------------

由2022年9月1日至9月30日或之前用小斯優惠碼「NLSIUC」:
1️⃣ 先申請WeLab Bank戶口,可以有HK$300簽賬回贈 (開戶後1個月內100%簽賬回贈,上限HK$300)
2️⃣ 之後再申請WeLab Bank私人貸款,並於批核成功後嘅7日內提取貸款及選擇24個月或以上還款期,可獲高達HK$6,000:
- 提取之貸款金額HK$80,000或以上有HK$500現金回贈 + HK$1,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$300,000或以上有HK$1,000現金回贈 + HK$1,500 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$700,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$2,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$800,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$3,000 Apple Gift Card或超市禮券
➡️ 即係如果你提取貸款金額HK$800,000或以上,合共會有高達HK$6,300嘅獎賞!好抵呀!

現金回贈金額:將從成功將貸款存入你的核心賬戶後起15個工作天內存入你的核心賬戶。

提取貸款後7日內填寫我份google form flyformiles.hk/WeLabGoFlexi.form 以供核對,逾期不受理!一經confirm你係經我申請後,就會聯絡你安排寄出現金券 或 email張Apple Gift Card俾你!

填妥呢份表格後請預返12月31日或之前會收到電郵回覆,如於2023年1月1日之後亦未收到回覆,請電郵 info@flyformiles.hk 查詢

------------------------------------------------

由2022年8月1日至8月31日或之前用小斯優惠碼「NLSIUC」:
1️⃣ 先申請WeLab Bank戶口,可以有HK$300簽賬回贈 (開戶後1個月內100%簽賬回贈,上限HK$300)
2️⃣ 之後再申請WeLab Bank私人貸款,並於批核成功後嘅7日內提取貸款及選擇24個月或以上還款期,可獲高達HK$6,000:
- 提取之貸款金額HK$80,000或以上有HK$500現金回贈 + HK$1,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$300,000或以上有HK$1,000現金回贈 + HK$1,500 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$700,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$2,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$800,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$3,000 Apple Gift Card或超市禮券
➡️ 即係如果你提取貸款金額HK$800,000或以上,合共會有高達HK$6,300嘅獎賞!好抵呀!

現金回贈金額:將從成功將貸款存入你的核心賬戶後起15個工作天內存入你的核心賬戶。

提取貸款後7日內填寫我份google form flyformiles.hk/WeLabGoFlexi.form 以供核對,逾期不受理!一經confirm你係經我申請後,就會聯絡你安排寄出現金券 或 email張Apple Gift Card俾你!

填妥呢份表格後請預返11月30日或之前會收到電郵回覆,如於2022年12月1日之後亦未收到回覆,請電郵 info@flyformiles.hk 查詢

------------------------------------------------

由2022年7月1日至7月31日或之前用小斯優惠碼「NLSIUC」:
1️⃣ 先申請WeLab Bank戶口,可以有HK$300簽賬回贈 (開戶後1個月內100%簽賬回贈,上限HK$300)
2️⃣ 之後再申請WeLab Bank私人貸款,並於批核成功後嘅7日內提取貸款及選擇24個月或以上還款期,可獲高達HK$6,000:
- 提取之貸款金額HK$80,000或以上有HK$500現金回贈 + HK$1,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$300,000或以上有HK$1,000現金回贈 + HK$1,500 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$700,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$2,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$800,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$3,000 Apple Gift Card或超市禮券
➡️ 即係如果你提取貸款金額HK$800,000或以上,合共會有高達HK$6,300嘅獎賞!好抵呀!

現金回贈金額:將從成功將貸款存入你的核心賬戶後起15個工作天內存入你的核心賬戶。

提取貸款後7日內填寫我份google form flyformiles.hk/WeLabGoFlexi.form 以供核對,逾期不受理!一經confirm你係經我申請後,就會聯絡你安排寄出現金券 或 email張Apple Gift Card俾你!

填妥呢份表格後請預返10月31日或之前會收到電郵回覆,如於2022年11月1日之後亦未收到回覆,請電郵 info@flyformiles.hk 查詢

------------------------------------------------

由2022年6月18日至6月30日或之前用小斯優惠碼「NLSIUC」:
1️⃣ 先申請WeLab Bank戶口,可以有HK$300簽賬回贈 (開戶後1個月內100%簽賬回贈,上限HK$300)
2️⃣ 之後再申請WeLab Bank私人貸款,並於批核成功後嘅7日內提取貸款及選擇24個月或以上還款期,可獲高達HK$8,300:
– 提取之貸款金額HK$80,000或以上有HK$500現金回贈 + HK$1,000 Apple Gift Card或超市禮券
– 提取之貸款金額HK$300,000或以上有HK$1,000現金回贈 + HK$1,500 Apple Gift Card或超市禮券
– 提取之貸款金額HK$700,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$2,000 Apple Gift Card或超市禮券
– 提取之貸款金額HK$800,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$3,000 Apple Gift Card或超市禮券
– 提取之貸款金額HK$1,000,000或有HK$8,300現金回贈
➡️ 即係如果你提取貸款金額HK$1,000,000,合共會有高達HK$8,600嘅獎賞!好抵呀!

現金回贈金額:將從成功將貸款存入你的核心賬戶後起15個工作天內存入你的核心賬戶。

提取貸款後7日內填寫我份google form flyformiles.hk/WeLabGoFlexi.form 以供核對,逾期不受理!一經confirm你係經我申請後,就會聯絡你安排寄出現金券 或 email張Apple Gift Card俾你!

填妥呢份表格後請預返9月30日或之前會收到電郵回覆,如於2022年10月1日之後亦未收到回覆,請電郵 info@flyformiles.hk 查詢

------------------------------------------------

由2022年6月1日至6月17日或之前用小斯優惠碼「NLSIUC」:
1️⃣ 先申請WeLab Bank戶口,可以有HK$300簽賬回贈 (開戶後1個月內100%簽賬回贈,上限HK$300)
2️⃣ 之後再申請GoFlexi 私人貸款,並於批核成功後嘅7日內提取貸款及選擇24個月或以上還款期,可獲高達HK$6,000:
- 提取之貸款金額HK$80,000或以上有HK$500現金回贈 + HK$1,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$300,000或以上有HK$1,000現金回贈 + HK$1,500 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$700,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$2,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$800,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$3,000 Apple Gift Card或超市禮券
➡️ 即係如果你提取貸款金額HK$800,000或以上,合共會有高達HK$6,300嘅獎賞!好抵呀!

現金回贈金額:將從成功將貸款存入你的核心賬戶後起15個工作天內存入你的核心賬戶。

提取貸款後7日內填寫我份google form flyformiles.hk/WeLabGoFlexi.form 以供核對,逾期不受理!一經confirm你係經我申請後,就會聯絡你安排寄出現金券 或 email張Apple Gift Card俾你!

填妥呢份表格後請預返9月30日或之前會收到電郵回覆,如於2022年10月1日之後亦未收到回覆,請電郵 info@flyformiles.hk 查詢

------------------------------------------------

由2022年5月1日至5月31日或之前用小斯優惠碼「NLSIUC」:
1️⃣ 先申請WeLab Bank戶口,可以有HK$300簽賬回贈 (開戶後1個月內100%簽賬回贈,上限HK$300)
2️⃣ 之後再申請GoFlexi 私人貸款,並於批核成功後嘅7日內提取貸款及選擇24個月或以上還款期,可獲高達HK$6,000:
- 提取之貸款金額HK$80,000或以上有HK$500現金回贈 + HK$1,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$300,000或以上有HK$1,000現金回贈 + HK$1,500 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$700,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$2,000 Apple Gift Card或超市禮券
- 提取之貸款金額HK$800,000或以上有HK$3,000現金回贈 + HK$3,000 Apple Gift Card或超市禮券
➡️ 即係如果你提取貸款金額HK$800,000或以上,合共會有高達HK$6,300嘅獎賞!好抵呀!

現金回贈金額:將從成功將貸款存入你的核心賬戶後起15個工作天內存入你的核心賬戶。

提取貸款後7日內填寫我份google form flyformiles.hk/WeLabGoFlexi.form 以供核對,逾期不受理!一經confirm你係經我申請後,就會聯絡你安排寄出現金券 或 email張Apple Gift Card俾你!

填妥呢份表格後請預返8月31日或之前會收到電郵回覆,如於2022年9月1日之後亦未收到回覆,請電郵 info@flyformiles.hk 查詢

另外由於人手不足問題,請各位注意如果貸款未批核就填form 或 填錯任何資料 (包括郵寄地址/電郵/貸款戶口編號/申請日期等) 或 重覆填寫表格,將會**永久**取消領取現金券既資格而不會作出任何通知!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
電子郵件 *
姓名 *
loan申請日期 *
MM
/
DD
/
YYYY
Loan A/C貸款戶口編號 (即係你戶口號碼 100字頭果個) *
借貸額 *
Apple Gift Card或超市禮券獎賞 *
郵寄地址 (如選擇超市禮券,請填寫郵寄地址!請選擇Apple Gift Card,填NA就可以) *
請你確定並同意如果個稅貸未批核就填form 或 填錯任何資料 (包括地址/電郵/申請參考編號/申請日期等) 或 重覆填寫表格,將會**永久**取消領取coupon既資格! *
Required
請同意你願意以電郵email接收小斯最新信用卡優惠資訊!如日後不想收取,可隨時取消小斯的電子報! *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Fly For Miles HK Limited. Report Abuse