Yaratıcı Sektörlerin Durumu ve İhtiyaçları
Bu anket, Avrupa Birliği - Türkiye mali işbirliği kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan "Yaratıcı Endüstrilerin Ortaya Çıkışı ve Ekonominin Yenilikçi Teknolojilerle Dönüştürülmesi: Oyunlar, Giyilebilir Teknolojiler ve Yeni Nesil Film Yapımı" projesi için hazırlanmıştır. Proje, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından önerilmiş ve ATO, Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği ile ODTÜ Teknokent işbirliğinde yürütülecektir.
Anketin amacı Oyun, Giyilebilir Teknolojiler ve Yeni Nesil Film Yapımı sektörlerindeki durumu, bu yaratıcı sektörlerin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini tespit etmektir.
Anket sonuçları, proje dokümanlarında kullanılacaktır.
Anketi doldurmak yaklaşık 5 dakikanızı alacaktır.
Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Anket ve proje ile ilgili soru ve önerileriniz için proje koordinatörü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır:
Prof.Dr. Kürşat Çağıltay
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
e-posta: kursat@odtu.edu.tr
Tel: 0543 8495962
En uygun olanı seçiniz: *
Sektörünüzü seçiniz: *
Sektörünüzdeki faaliyetleriniz nelerdir?
Sektörünüzün güçlü yanları nelerdir? Uygun olan seçenek(leri) seçiniz. *
Required
Sektörünüzün zayıf yönleri nelerdir? Uygun olan seçenek(leri) seçiniz. *
Required
Sektörünüzdeki fırsatlar nelerdir? Uygun olan seçenek(leri) seçiniz. *
Required
Sektörünüzdeki tehditler nelerdir? Uygun olan seçenek(leri) seçiniz. *
Required
Faaliyetlerinizi sürdürmek için karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Önem derecelerini belirtiniz. *
Hiç önemli değil
Az önemli
Önemli
Çok önemli
Finansal kaynak bulmak
Yetişmiş insan kaynağı bulmak
Ulusal pazarda yer bulmak
Uluslararası pazarda yer bulmak
Güvenilir ve verimli işbirlikleri kurmak
Yenilikleri takip etmek
Yaratıcı fikir/ürün ortaya çıkarmak
Yeni/İleri teknolojilere ulaşmak
Faaliyetlerinizi sürdürmek için karşılaştığınız diğer sorunları varsa yazınız.
Sektörünüzün yaratıcı boyutunu artırıp ulusal ve/veya uluslararası seviyede rekabet edebilmek için ihtiyaçlarınız nelerdir? Önem derecelerini belirtiniz. *
Hiç önemli değil
Az önemli
Önemli
Çok önemli
Finans kaynağı
İnsan kaynağı
Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilme
Ulusal işbirliği kurma
Uluslararası işbirliği kurma
Yenilik (inovasyon)
Yeni/ileri teknolojiler (dijitalleşme)
Uluslararası ticaret
Ulusal görünürlük
Uluslararası görünürlük
Sektörünüzde ulusal ve/veya uluslararası seviyede rekabet edebilmek için diğer ihtiyaçlarınız varsa yazınız.
Sektörünüz için aşağıda sunulan teknolojilerden hangilerinin rekabet gücünüzü korumanız ve/veya artırmanız için etkili olduğunu/olacağını düşünüyorsunuz? Etki derecelerini belirtiniz. *
İlgisiz
Hiç etkili değil
Az etkili
Etkili
Çok etkili
Yapay zeka (Artificial Intelligence)
Sanal ve/veya artırılmış gerçeklik (AR/VR)
Nesnelerin İnterneti (IoT)
3 boyutlu yazıcılar
3 boyutlu tarayıcılar
Yüksek kaliteli profesyonel kameralar
Projection/Video mapping
Giyilebilir teknolojiler
E-tekstil
Hareket yakalama (motion capture)
Hareketli platformlar
Etkileşimli film/medya/sanat
İnsansız hava aracı (Drone)
Mobil teknolojiler
Uzaktan eğitim (Kitlesel dersler)
Sektörünüzde etkili olan/olmasını beklediğiniz diğer teknolojiler varsa yazınız.
Sektörünüzde kısa/orta vadede gerçekleşmesini beklediğiniz değişiklikler/yenilikler nelerdir?
Firmanız bilgi temelli hizmetler veren kuruluşlardan (üniversiteler, araştırma merkezleri, vb.) hangi alanlarda yararlandı? Firmanız için önemini belirtiniz. *
Önemsiz
Az önemli
Orta önemli
Çok önemli
Vazgeçilmez
Ar-Ge
Tasarım
Teknoloji geliştirme
Ürün geliştirme
Bilgi teknolojileri ve iletişim sistemleri
Pazarlama
Teknik danışmanlık
Yasal danışmanlık
Denetleme ve muhasebe
Firmanız bilgi temelli hizmetler veren kuruluşlardan (üniversiteler, araştırma merkezleri, vb.) yararlandığı diğer alanlar varsa yazınız.
Firmanız yenilik için hangi tür kuruluşlarla işbirliği yaptı? Firmanız için önemini belirtiniz. *
Önemsiz
Az önemli
Orta önemli
Çok önemli
Vazgeçilmez
Satıcılar
Alıcılar
Rakipler
Bunların dışındaki firmalar
Yüksek öğretim kurumları (üniversiteler, vb.)
Kamu araştırma ve destek kurumları (üniversite vb. hariç)
Kamu yenilik finansmanı kuruluşları (bakanlıklar, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, vb.)
Özel danışmanlık kuruluşları, bilgi tabanlı hizmet sunucuları
Meslek kuruluşları (odalar, dernekler, vb. - TOBB, ASO, ATO, vb.)
Özel yenilik finansmanı kuruluşları (bankalar, risk sermayesi, vb.)
Eklemek istediğiniz görüşlerinizi varsa yazınız.
İsim - Soyisim (İsteğe bağlı)
E-posta (İsteğe bağlı)
Şirket/Kurum adı (İsteğe bağlı)
Faaliyet gösterdiğiniz şehir: *
İletişim bilgilerinizi proje etkinlikleri ile ilgili iletişim için kullanmamıza izin verir misiniz? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy