ALUMNAT SOBRE L'ESCOLA

Us preguem de valorar les preguntes següents, marcant una sola resposta:

0: NS/NC No ho sabeu i no podeu contestar
1: mai, gens 2: poques vegades, poc 3: sovint, bastant 4: sempre , molt

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Comunicació

  This is a required question

  Tutoria

  This is a required question
  This is a required question

  Ensenyament - aprenentatge

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Participació

  This is a required question

  Global

  This is a required question