Gran Canaria Travel - požiadavka na rezerváciu
Ďakujem, že ste sa rozhodli využiť naše služby. Radi vám zašleme cenovú ponuku na zájazd alebo ubytovanie podľa vašich požiadaviek. Ponuku vám zašleme na vami uvedený e-mail. V prípade ak ponuku nenájdete do 24 hodín, skúste skontrolovať vo vašej schránke elktornickej pošty priečinok SPAMu.
Email address *
Meno objednávateľa *
Priezvisko objednávateľa *
Telefón *
V prípade, že by sme sa s vami potrebovali skontaktovať, môžete uviesť vaše telefónne číslo. Na uvedené telefónne číslo dostanete od nás správu, keď vám ponuku zašleme. Číslo uvádzajte v tvare +421 XXX XXX XX (resp. s predvoľbou vašej krajiny).
Mám záujem o ponuku *
Zájazd
Ak máte záujem o konkrétny zájazd z našej ponuky, uveďte jeho názov.
Mám záujem o nezáväznú rezerváciu
Vypĺňajte iba v prípade požiadavky na kokrétny zájazd. Rezervácia, pokiaľ je možná, bude uskutočnená na 24 hodín.
Clear selection
Mená cestujúcich
V prípade záujmu o rezerváciu uveďte všetky cestujúce osoby v tvare MENO / PRIEZVISKO / DÁTUM NARODENIA (deň.mesiac.rok). Dbajte na správne uvedenie údajov podľa cestovných dokladov. Zmeny po uskutočnení rezervácie nie sú možné.
Destinácia
Ak nemáte vybratý konkrétny zájazd, uveďte destináciu, v ktorej chcete stráviť dovolenku.
Názov hotela
Ak máte záujem o konkrétny hotel, uveďte jeho názov.
Termín od *
Uveďte obdobie, v ktorom plánujete ísť na dovolenku.
MM
/
DD
/
YYYY
Termín do *
Uveďte obdobie, v ktorom plánujete ísť na dovolenku.
MM
/
DD
/
YYYY
Počet nocí v destinácii
UveĎte počet nocí bez dopravy, ktoré plánujete stráviť v destinácii. V prípade konkrétneho zájazdu nie je potrebné uvádzať.
Clear selection
Počet osôb - dospelí *
Za dospelú osobu pre účely ubytovania sa považuju osoby, ktorté dovršili v deň príchodu vek minimálne 17 rokov. V prípade hotelov Adults only hotelov musí byť vek osoby minimálne 18 rokov.
Dieťa 1
Pokiaľ s vami spolucestuje dieťa, prosím uveďte jeho vek, ktorý dovŕši v čase zájazdu.
Dieťa 2
Pokiaľ s vami spolucestuje dieťa, prosím uveďte jeho vek, ktorý dovŕši v čase zájazdu.
Dieťa 3
Pokiaľ s vami spolucestuje dieťa, prosím uveďte jeho vek, ktorý dovŕši v čase zájazdu.
Ďalšie požiadavky
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Objednávatel' odoslaním formulára berie na vedomie informáciu sprostredkovateľa služby, ktorým je Ing. Martin Smolen - Vantarix productionl, že poskytnutie požadovaných osobných údajov (meno, priezvisko a e-mailová adresa prípadne telefónne číslo) v tejto požiadavke je povinné a nevyhnutné pre vypracovanie cenovej ponuky. Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu platnosti ponuky resp. po dobu zákonom stanovených lehôt. Objednávateľ tiež potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov v spoločnosti Martin Smolen - Gran Canaria Travel. So zásadami spracúvania osobných údajov v spoločnosti Martin Smolen - Gran Canaria Travel sa môžete oboznámiť na webovom sídle spoločnosti na stránke https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
V prípade, že zvolíte možnosť nie, služba vám nebude môcť byť poskytnutá.
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Martin Smolen - Gran Canaria Travel, so sídlom Calle Carmen BOrdón López 34, ES-35107 Juan Grande, Gran Canaria, NIF Y5666033C, e-mail info@grancanariatravel.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to v rozsahu: meno a priezvisko, telefón, e-mail pre účely zasielania obchodných informácií po dobu 5 rokov.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Neudelenie súhlasu nemá vplyv na zabezpečenie služieb podľa tejto objednávky.

Poučenie o vašich právach
Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom. Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii. Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu. Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely *
Ďakujem za Vašu správu.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy