Küsimustik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi/Keskkooli vilistlastele ja endistele õpetajatele
Seoses läheneva kooli aastapäevaga palume teie abi kooli ajaloo- ja mälestusteraamatu kokkupanemisel. Vabas vormis üles kirjutatud mälestusi võib saata või tuua ka Põltsamaa ÜG aadressil Veski 5, Põltsamaa ÜG, Põltsamaa Heli Aiaotsa nimele või tema kätte. Kui vilistlane või õpetaja soovib meenutusi esitada suuliselt, siis palun teatada sellest e-kirja kaudu heli.aiaots@poltsamaa.edu.ee või tel. 5238871
Palun, täitke järgnev küsimustik. Antud küsimustiku kõik küsimused pole vastamiseks kohustuslikud – vastake nendele, mille puhul tunnete, et teil on midagi olulist või värvikat lisada kooli mälestusteraamatusse.
Nimi (kui nimi muudetud, lisage ka kooliaegne nimi)
Your answer
Kas olete nõus mälestuste avaldamisel oma nime lisamisega?
Koolis käimise või õpetamise aastad
Your answer
Õppetöö
Kui pikad olid teie koolipäevad: algkoolis, põhikoolis, keskkoolis/gümnaasiumis?
Your answer
Iseloomustage oma õpikuid – kas tuli ise välja osta või anti koolist? Kui kerge/raske oli sealt õppida? Kirjeldage!
Your answer
Kui tähtis oli õpikust õppimine erinevates ainetes?
Your answer
Vihikud – kui palju tuli üles kirjutada, kas oli vaja iseseisvalt ülesandeid lahendada? Kas õpetaja hindas teie iseseisvat tööd ja vihiku korda?
Your answer
Kas kasutati töövihikuid? Kui jaa, siis mis ainetes? Põhjendage, kas teile meeldis/ei meeldinud töövihikuid täita
Your answer
Kas saite rohkem hindeid suulise või kirjaliku vastamise eest? Meenutage koolis vastamist ja hinnete saamist
Your answer
Kas ebaõnnestunud kontrolltööd oli võimalik järele vastata? Kuidas toimus järelevastamine?
Your answer
Kuidas ja kus kulgesid oskusainete( kehaline kasvatus, kunst, muusika, käsitöö jne) tunnid?
Your answer
Olümpiaadid ja võistlused
Kui osalesite ainealastel võistlustel, olümpiaadidel, spordivõistlustel, siis kirjutage, missugustel?
Your answer
Kuidas valmistusite võistlusteks? Mida mäletate nendel osalemisest? Kuidas ja kas autasustati edukaid? Kes teid juhendas?
Your answer
Teie saavutused olümpiaadidel ja võistlustel - mida eriti väärtustate?
Your answer
Eksamid
Mis aine eksameid ja mis klassis te tegite? Kas eksamid olid suulised või kirjalikud? Seigad eksamitelt?
Your answer
Kuidas õppisite eksamiteks? Meenutused
Your answer
Kodused tööd
Mis ainetes anti teie arvates kõige rohkem koduseid ülesandeid?
Your answer
Mis liiki ülesandeid tuli kodus teha? Mida tuli lugeda kohustuslikus korras?
Your answer
Mis juhtus, kui kodune töö oli tegemata? Tooge näiteid.
Your answer
Kooli kodukord
Kuidas ja kes põhjendas puudumisi? Mis juhtus juhul, kui puudusite põhjuseta?
Your answer
Kuidas aineõpetajad reageerisid hilinemistele?
Your answer
Mida tegid õpilased vahetundide ajal?
Your answer
Kes pidas koolimajas korda - mida sellest mäletate?
Your answer
Mis eksimuste pärast kutsuti õpilane direktori juurde "kohvile"? Kui teil on mõni selline kogemus, siis soovi korral kirjutage.
Your answer
Kui elasite internaadis/õpilaskodus - mis reeglid kehtisid internaadis/õpilaskodus? Mida tehti vabal ajal?
Your answer
Kirjeldage õpilaste riietust koolis. Kas kehtis ametlik koolivorm?
Your answer
Õpetajad ja kooli juhtkond
Kuidas suhtuti õpetajasse üldiselt - õpilased, vanemad, üldsus?
Your answer
Kes olid teie lemmikõpetajad - miks just nemad?
Your answer
Kirjeldage erilisi ja humoorikaid juhtumisi suhtlemisel õpetajatega
Your answer
Kuidas suhtusid õpetajad ja kooli juhtkond õpilastesse?
Your answer
Minu klass
Mis roll klassi ja kooli elus oli klassijuhatajal?
Your answer
Klassijuhatajatund - millega oli see sisustatud, mida seal tehti?
Your answer
Klassiõhtud - kui tihti toimusid? Kus? kes korraldas? Mida klassiõhtul tehti - meenutage!
Your answer
Oma klassi tunne - kas teie tundsite seda? Kui oluline oli seista oma klassi au eest (näiteks võistlused, esinemised jm)?
Your answer
Kas koolis kiusati mõnda õpilast? Milles kiusamine seisnes? Kuidas reageerisid õpetajad, juhtkond?
Your answer
Ülekoolilised üritused. Huvitegevus. Ekskursioonid
Kas kuulusite mõnda õpilasorganisatsiooni?
Millega tegeldi õpilasorganisatsioonis? Meenuta meeldivamaid/ebameeldivamaid juhtumeid
Your answer
Kuidas hindate tegutsemist õpilasorganisatsioonis? Kas see andis teile teadmisi/oskusi tulevaseks eluks?
Your answer
Kas osalesite, esinesite ülekoolilistel üritustel? Millistel? Mida tegite?
Your answer
Mis huviringide tööst te osa võtsite? Nimetage!
Your answer
Kirjeldage oma tegevust huviringides - mida tegite? Kui tihti koos käisite? Kes juhendas?
Your answer
Klassiekskursioonid - kui tihti toimusid? Kuhu? Kes organiseeris? Kes täiskasvanutest oli kaasas? Kes maksis? Mida huvitavat nendest mäletate?
Your answer
Mis ainetundide raames käisite õppekäikudel?
Mida huvitaval on õppeekskursioonidelt meelde jäänud? Kirjeldage!
Your answer
Kes õpetajatest käis teiega õppeekskursioonidel kaasas?
Your answer
Lõbusad ja naljakad seigad kooliajast
Pange kirja huvitavad juhtumised oma kooliajast!
Your answer
Suur tänu vastamise eest!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Põltsamaa Ühisgümnaasium. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms