Vaste gegevens kerken en organisaties Amsterdam
Door het invullen en insturen van dit formulier verklaart u zich akkoord met toekomstige publicatie van de gegevens op de website van De Stadslamp. Uw persoonlijke contactgegevens en opmerkingen -de invulvelden onderaan het formulier- worden <b>niet<b/> gepubliceerd.
Soort aanmelding *
kerk, stichting, werkgroep, etc.
Naam *
van uw kerkgemeenschap, stichting, etc.
Jouw antwoord
Locatie naam en adres *
Hier wordt bedoeld de plaats waar uw activiteiten gewoonlijk worden gehouden. B.v. uw kerkgebouw of plaats van samenkomst.
Jouw antwoord
Kerkgenootschap / stroming *
U kunt eventueel verder toelichten bij "Bijzonderheden"
Stadsdeel *
(de nieuwe indeling van 2010 wordt gebruikt)
Belangrijkste gebruikte taal *
Jouw antwoord
Andere gebruikte talen / vertaling in...
Jouw antwoord
Culturele kenmerken *
Welke culturele of taalgroepen bezoeken uw activiteiten voornamelijk?
Jouw antwoord
Bijzonderheden
Wat u verder nog van belang vindt om aan geinteresseerden te laten weten. Bijvoorbeeld: stijl en sfeer, doelgroep, activiteitenlijst, tijden van kerkdiensten, kernwaarden.
Jouw antwoord
Postadres / secretariaat *
Jouw antwoord
Website
Uw publieke website
Jouw antwoord
Algemeen emailadres *
Jouw antwoord
Overige contactgegevens *
Contactpersonen, hun functie en contactgegevens
Jouw antwoord
Uw naam *
Alle onderstaande informatie wordt NIET gepubliceerd maar is voor ons interne contactenbestand.
Jouw antwoord
Uw functie *
Uw rol binnen uw kerk of organisatie
Jouw antwoord
Uw telefoonnummer *
U kunt meerdere nummers invoeren.
Jouw antwoord
Uw email *
Geef het emailadres waarop u bij voorkeur email van De Stadslamp ontvangt.
Jouw antwoord
Opmerkingen
Wilt u nog iets doorgeven?
Jouw antwoord
Verzenden
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.