แบบประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอความร่วมมือผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอบคูณค่ะ
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ข้อมูล *
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
คำชี้แจง โปรดคลิกลงในช่องว่างระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการ
ระดับ 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ไม่พอใจ
ระดับ 1 หมายถึง ไม่พอใจมาก
*
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน
2. ข้อมูลสารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน
3. ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Distance Learning Thailand. Report Abuse - Terms of Service