Anketa OŠV Ankaran za starše
Spoštovani starši,

zaupali ste nam Vaše otroke, ki so prav gotovo najdragocenejši zaklad, ki ga imate.
Vsak dan se trudimo, da bi se pri nas počutili varno, sprejeto in prijetno ter da bi Vam pomagali pri vzgoji in jim ponudili kvalitetno izobraževanje. Ker nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti boljše, Vas prosimo, da v spodnjem anonimnem vprašalniku izrazite stopnjo zadovoljstva z našo dejavnostjo, saj nam bo pomagal pri nadaljnjem delu.

Hvala.
Željka Ličan Adamčič,
ravnateljica OŠV Ankaran

Odnos do učencev
Učitelji vsakega učenca obravnavajo kot posameznika. *
Zaposleni so učencu v težavah vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. *
Šolska svetovalna služba je učencem zanesljiva opora in pomoč. *
Odnos do staršev
Učitelji so do staršev pozorni. *
Prijaznost šolskega osebja daje staršem občutek sprejetosti. *
Oblike sodelovanja s starši
Na roditeljskih sestankih dobimo starši prave odgovore na svoja vprašanja. *
Na pogovornih urah dobim najbolj želene informacije o svojem otroku. *
Kvaliteta informacij staršem
Starši smo o delu šole sproti dobro informirani. *
Šolska spletna stran
Na šolski spletni strani so pregledno in urejeno zapisane ključne informacije za starše. *
Predlogi in pobude staršev
Priložnosti za predloge in pobude staršev je v šoli dovolj. *
Učni uspeh in napredek otroka
Z dosežki svojega otroka sem sproti seznanjen/a. *
Kvaliteta poučevanja
Naši otroci se v šoli veliko naučijo. *
Interesne dejavnosti
Izbira interesnih dejavnosti je raznolika. *
Delo z otroki s posebnimi potrebami in učnimi težavami
Šola vodi ustrezno politiko vključevanja otrok s posebnimi potrebami in nudenje pomoči otrokom z učnimi težavami. *
Vzpostavljanje in vzdrževanje reda pri pouku
V naši šoli je red in disciplina. *
Zagotavljanje varnosti
V šoli veljajo jasna pravila, ki otrokom zagotavljajo varnost. *
Prehrana
Prehrana v šoli je kvalitetna in primerna otrokom. *
Sodelovanje z lokalno skupnostjo
Šola se dobro povezuje z dogodki v občini. *
Urejenost in čistoča
Okolica šole in njeni prostori so čisti in urejeni. *
Ali nam želite še kaj sporočiti?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service