Zapisy na II Regionalne Dni Jakubowe
Przeworsk - Nowosielce - Łańcut - Krzemienica, 21-22 lipca 2018 r.
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Płeć *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zamieszkania
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Telefon kontaktowy (komórkowy) *
Your answer
E-mail *
Your answer
Klub/ Organizacja
Your answer
Biorę udział w: *
Required
Jestem Caminowiczem (brałem udział w pielgrzymce do Santiago de Compostela) *
Jestem mieszkańcem Gminy Przeworsk *
Skąd się dowiedziałeś o Regionalnych Dniach Jakubowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, na potrzeby organizacji II Regionalnych Dni Jakubowych, w tym w szczególności działań promocyjnych, rozliczeń, monitoringu. *
Required
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, na potrzeby organizacji II Regionalnych Dni Jakubowych i działań promocyjnych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska dotyczy rozpowszechniania zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek, zarejestrowanych podczas wydarzeń związanych z II Regionalnymi Dniami Jakubowymi, obejmuje udostępnienie ww. zdjęć i materiałów na stronach internetowych, profilach internetowych oraz w mediach, a także w gazetkach, publikacjach i na tablicach informacyjnych, również po zakończeniu realizacji zadania. *
Required
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - Rozporządzenie, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk – inspektor ochrony danych Paweł Dzień. 2. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przy czym nie krócej niż wymagany okres trwałości zadania tj. 5 lat licząc od 01.01.2019 r. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych jednak nie będzie powodowało obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych przed jej wycofaniem. 3. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk dokonało przed jej cofnięciem. Jednak wycofanie zgody w trakcie trwania projektu uniemożliwi dalsze branie w nim udziału. Wycofanie zgody należy zgłosić pisemnie i wysłać na adres korespondencyjny Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk lub dostarczyć osobiście pod ww.adres lub do Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk (pok. 1, 1 piętro). 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, częściowego lub całkowitego usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w II Regionalnych Dni Jakubowych. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk oraz inne podmioty upoważnione od uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ZHR. Report Abuse - Terms of Service