Franska revolutionen - orsaker och bakgrund
Frågorna handlar om bakgrunden och orsakerna till den franska revolutionen 1789. En del fakta, händelser och personer från revolutionens första år finns också med.
Namn *
Your answer
Epostadress (skoladress) *
Your answer
Vad betyder ordet "revolution"? *
Captionless Image
Frankrikes kung!
Vem var kung i Frankrike vid tiden för revolutionen? *
Vad hette Frankrikes drottning vid tiden för revolutionen? *
Captionless Image
Det kungliga slottet
Vad heter slottet där kungafamiljen bodde fram till oktober 1789? *
Den franska skattkistan
Frankrikes skattkista ekade tomt vid tiden för revolutionen. Varför? *
Required
Frankrike var ett ståndssamhälle. Vilka rättigheter och skyldigheter hade de olika samhällsgrupperna? *
Prästerna
Adeln
Tredje ståndet: borgare och bönder
Betalade skatt
Fick bli officerare i armén
Betalade tionde
Ansvarade för utbildning och skola
Hade rätt att äga vinpressar
Fick utföra dagsverken
Utgjorde drygt 95% av befolkningen
Var kungens undersåtar
Tvungna att bygga/underhålla vägnätet
Hade rätt att jaga och fiska
Klagomål från 1789
Vilken samhällsgrupp formulerade ovanstående klagomål 1789? *
Saltskatten - Gabelle
Saltskatten var avskydd av alla (förutom av staten). Varför? *
Hur stor var Frankrikes befolkning 1789? *
Captionless Image
I slutet på 1780-talet var det missväxt. Vad ledde missväxten till? *
Required
Varför sammankallade kungen ståndsriksdagen 1789? *
Stormningen av Bastiljen 14 juli 1789
14 Juli 1789 stormade parisare den gamla borgen Bastiljen. Varför? Tre orsaker = direkta. *
Viktig orsak
Mindre viktig orsak
Bakomliggande orsak
Direkt orsak
Man ville befria fångar
Det fanns kulor och krut i Bastiljen
Borgen var en symbol för kungamakten
Det gick rykten om att kungen samlade trupper för att återta makten
Vad hette Frankrikes riksdag före sommaren 1789? *
Captionless Image
Vad är sant om den nya riksdagen som erkändes i slutet av juni 1789? *
Required
Vilka följder fick "den stora skräcken" sommaren 1789? *
Captionless Image
Required
I augusti 1789 antog den nya riksdagen en förklaring som börjar så här: "Människan föds och förblir jämlik till sina rättigheter". Vad heter förklaringen? *
Captionless Image
Revolutionära män och kvinnor från det tredje ståndet
Revolutionärerna från det tredje ståndet fick ett särskilt smeknamn. Vilket? (Det var de som stormade Bastiljen) *
Vad kallades de revolutionärer som var mot kungen? *
Vad är namnet på den rörelse som bestod av filosofer och författare som kritiserade kyrkan och det kungliga enväldet och förespråkade bl.a. vetenskap och människans lika värde? *
Captionless Image
Vilket var revolutionens främsta slagord? Skriv; ord, ord och ord *
Your answer
I oktober 1789 tågade parisiska kvinnor till slottet där kungafamiljen bodde. Vilket var det främsta skälet till kvinnotåget? *
Captionless Image
Vilka är orsakerna till den franska revolutionen? Två orsaker = direkta. Två orsaker = bakomliggande. *
Bakomliggande orsak
Direkt orsak
Inte en orsak till revolutionen
Ständiga krig som krävde pengar!
Napoleonkrigen
Statens kassakista var tom
Föråldrat ståndssamhälle (orättvisa lagar)
Höga matpriser!
Den franska kulturen var beundrad i hela Europa
Kvinnan på bilden, Marianne, är en symbol för det revolutionära Frankrike (ungefär som Moder Svea är en symbol för Sverige). Hon har en så kallad frygisk mössa. Varför blev den frygiska mössan en symbol för revolutionen? Ta reda på det!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.