แบบประเมินผลการติดตาม มาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
คำชี้แจง: แบบประเมินผลการติดตาม มาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.kan4.go.th ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เลือกกลุ่มผู้ประเมิน *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน
โปรดเลือกระดับการประเมินที่ตรงกับความเห็นของท่าน
โครงสร้างหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ *
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับหน่วยงาน ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ *
ข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms) ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ *
คลังความรู้ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ผังเว็บไซต์ (Site map) ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ส่วนที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
โปรดเลือกระดับการประเมินที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ถาม - ตอบ (Q & A) ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์ *
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ แบบสำรวจออนไลน์ (Online survey) บนเว็บไซต์ *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ส่วนที่ 3 การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
โปรดเลือกระดับการประเมินที่ตรงกับความเห็นของท่าน
การลงทะเบียนออนไลน์ e-Form / Online Forms บนเว็บไซต์ *
ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์ *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service